CZ EN

Makroekonomická predikce - říjen 2011

Shrnutí predikce

Od července 2011, kdy byla vydána minulá Makroekonomická predikce, došlo ke zhoršení globální ekonomické situace, což se odráží i v nových odhadech budoucího vývoje.

Pro rok 2011 nyní počítáme s reálným růstem HDP o 2,1 %, odhad růstu pro rok 2012 činí 1,0 %. Vzhledem k vysokým nejistotám ohledně dalšího vývoje dluhové krize eurozóny je nová Makroekonomická predikce zatížena významnými riziky směrem dolů. Další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, zda, jak rychle a s jakými následky se podaří vyřešit současnou situaci v problémových zemích eurozóny.

Spotřebitelské ceny by se letos měly zvýšit o 1,9 %. V roce 2012 bude míra inflace výrazně ovlivněna zvýšením redukované sazby DPH na 14 % a měla by dosáhnout 3,2 %. Také v tomto případě jsou rizika vychýlena směrem dolů.

Situace na trhu práce zřejmě bude odrážet pomalý růst ekonomiky a zvýšenou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by letos měla vzrůst o 0,4 %, pro rok 2012 však počítáme s poklesem o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by se v tomto i příštím roce měla pohybovat okolo 6,9 %. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 2,3 %, v roce 2012 pak o 2,7 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Očekáváme, že saldo vládního sektoru dosáhne v letošním roce -3,7 % HDP. V souladu s přijatou konsolidační strategií by v roce 2012 mělo dojít ke zlepšení salda na -3,2 % HDP. Dluhová kvóta sektoru vládních institucí vzroste ze 40,5 % HDP v roce 2011 na 42,2 % HDP v roce 2012.

  2008 2009 2010 2011 2012 2011 2012
Aktuální predikce Minulá predikce

Hlavní makroekonomické indikátory

Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 -4,1 2,3 2,1 1,0 2,5 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,6 -0,2 0,2 -0,6 -0,5 0,5 2,0
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 1,1 2,6 -0,1 -1,2 -0,5 -2,4 -2,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -1,5 -7,9 -3,1 2,1 1,4 1,9 3,2
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 -0,6 1,0 1,7 1,0 1,9 1,1
Deflátor HDP růst v % 1,8 2,5 -1,2 0,0 1,7 -0,8 2,6
Průměrná míra inflace % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,2 2,3 3,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,6 -1,4 -1,0 0,4 -0,2 0,2 0,4
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 4,4 6,7 7,3 6,9 6,9 6,7 6,4
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 8,7 0,0 1,2 2,3 2,7 2,3 4,4
Podíl BÚ na HDP % -2,2 -2,5 -3,2 -3,1 -3,3 -3,9 -3,6
Předpoklady:                
Směnný kurz CZK/EUR   24,9 26,4 25,3 24,3 23,9 24,2 23,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,6 4,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,3
Ropa Brent USD/barel 98 62 80 110 107 110 112
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 0,4 -4,2 1,8 1,7 1,0 1,9 2,0

Tabulky a grafy

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické prezentace
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2012) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2014). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Všechny datové zdroje v této publikaci jsou vztaženy k 12.10.2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář