CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2011

Shrnutí predikce

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

V České republice pokračuje oživování ekonomického výkonu. Odhadujeme, že v roce 2010 vzrostl reálný HDP o 2,5 %, přičemž hlavním zdrojem růstu byla pravděpodobně tvorba hrubého kapitálu v souvislosti s obnovováním zásob a v menší míře spotřeba domácností. Vlivem konsolidačních fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 2,2 %, v roce 2012 by se HDP měl zvýšit o 2,7 %.

Pro roky 2011 a 2012 počítáme s růstem spotřebitelských cen v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, tedy mírně nad 2 %.

Na trhu práce se stále projevují důsledky recese, ovšem i zde by se situace měla začít pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,3 %, v roce 2012 pak o 0,6 %. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 zřejmě dosáhla vrcholu, v tomto a příštím roce by měla mírně klesat. Růst objemu mezd a platů by se měl ve srovnání s rokem 2010 zrychlit na 3,1 % v tomto a 4,7 % v příštím roce díky zvýšení zaměstnanosti i průměrných mezd v soukromém sektoru.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Deficit sektoru vlády za rok 2010 dosáhl podle předběžných odhadů MF 4,8 % HDP. Z hlediska očekávaného vývoje výsledků vládního sektoru v roce 2011 je nová makroekonomická předpověď neutrální a predikce ve výši 4,6 % HDP se nemění. K dalšímu upřesnění dojde při zveřejnění dubnových notifikací vládního deficitu a dluhu.

Hlavní makroekonomické indikátory
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011
Odhad Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 6,1 2,5 -4,1 2,5 2,2 2,7 2,2 2,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 5,0 3,6 -0,2 1,0 1,0 2,9 1,5 1,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,5 1,1 2,6 0,2 -3,5 -2,7 0,2 -4,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 10,8 -1,5 -7,9 0,0 0,8 3,6 -3,0 1,3
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,1 1,3 -0,6 0,4 1,7 1,0 0,7 1,5
Deflátor HDP růst v % 3,4 1,8 2,5 -0,6 0,8 1,9 -0,5 1,3
Průměrná míra inflace % 2,8 6,3 1,0 1,5 2,3 2,4 1,5 2,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,9 1,6 -1,4 -1,0 0,3 0,6 -1,2 0,8
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,3 4,4 6,7 7,3 7,2 6,8 7,4 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 9,4 8,7 0,0 0,5 3,1 4,7 0,5 3,4
Podíl BÚ na HDP % -3,2 -0,6 -1,0 -2,8 -2,5 -2,9 -1,4 -1,1
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   27,8 24,9 26,4 25,3 24,3 23,6 25,3 24,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,3 4,6 4,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9
Ropa Brent USD/barel 73 98 62 80 88 94 78 84
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,8 0,4 -4,1 1,7 1,7 2,0 1,6 1,5

Tabulky a grafy

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2012) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2014). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Všechny datové zdroje v této publikaci jsou vztaženy k 11.1.2011.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář