CZ EN

Makroekonomická predikce - říjen 2013

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Reálný HDP, který v 1. čtvrtletí 2013 vykázal překvapivě silný mezičtvrtletní pokles o 1,3 %, se ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o 0,6 %. Ekonomika tak sice technicky vystoupila z rok a půl trvající recese, oproti 2. čtvrtletí 2012 byl ale HDP o 1,3 % nižší. I přes očekávané oživování ekonomiky by se tak za celý letošní rok měl ekonomický výkon snížit o 1,0 %, a to zejména kvůli propadu tvorby hrubého kapitálu. V roce 2014 by však již HDP při kladném příspěvku všech složek, s výjimkou investic do fixního kapitálu, mohl vzrůst o 1,3 %.

Spotřebitelské ceny by měly růst jen velmi mírným tempem. Předpokládáme, že průměrná míra inflace by letos mohla dosáhnout 1,4 %, v roce 2014 pak 0,7 %. Inflace bude v příštím roce velmi nízká především díky poklesu cen elektřiny.

Zaměstnanost, jejíž meziroční růst se po celý loňský rok navzdory recesi zrychloval, by se letos mohla zvýšit o 1,2 %. Tento do jisté míry paradoxní vývoj byl umožněn rozšiřováním částečných úvazků a poklesem počtu odpracovaných hodin na pracovníka. Pro rok 2014 je odhadován růst zaměstnanosti o 0,4 %. Míra nezaměstnanosti (VŠPS) by se z loňských 7,0 % měla pozvolna zvyšovat. V tomto roce by mohla dosáhnout 7,1 %, v roce 2014 pak 7,3 %. Růst objemu mezd a platů, který by letos mohl dosáhnout 0,8 %, by se v roce 2014 měl zrychlit na 2,5 %. V obou letech by tak tempo růstu objemu mezd a platů mělo předstihnout dynamiku nominálního HDP.

Podle notifikací MF ČR ke konci září by měl letos deficit vládního sektoru dosáhnout 2,9 % HDP, což je zároveň hodnota cíle pro rok 2014. Prostor pro stabilizační úlohu fiskální politiky je vedle pravidel Paktu stability a růstu pro sektor vládních institucí omezen také přetrvávajícími strukturálními deficity vládního sektoru.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by neměl přesáhnout 2 %, což je udržitelná úroveň plně konzistentní s vnější makroekonomickou rovnováhou.

I přes nejistý vývoj vnějšího prostředí a stále ještě relativně nízkou důvěru domácích subjektů ve vývoj ekonomiky hodnotíme rizika predikce jako vyrovnaná.

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,0 -1,0 1,3 -1,2 -1,5 0,8
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 0,2 0,9 -2,7 -0,8 0,4
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 0,8 0,2 -1,2 0,5 -0,9
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -4,5 -4,8 -0,8 -2,7 -4,3 -0,6
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 0,6 0,6 1,4 0,2 0,5
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,2 0,5 1,4 0,6 0,9
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,7 3,3 1,6 1,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,2 0,4 0,4 0,5 -0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,1 7,3 7,0 7,5 7,6
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 0,8 2,5 1,5 0,7 2,1
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -2,4 -1,7 -1,4 -2,5 -2,3 -2,4
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 25,8 25,8 25,1 25,8 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,8 2,0 2,2
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 108 103 112 106 101
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,3 1,0 -0,6 -0,5 1,0

Tabulky a grafy

Makroekonomická predikce v kostce

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Příprava Makroekonomické predikce

 • aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

 • Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.
 • aktualizováno 07.11.2013

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2014) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2016). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 9. 10. 2013. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.