Novinky

sekce 02 - ICT a projektové řízení

Vykonává působnost ministerstva v oblasti provozu, modernizace a rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti.

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva v oblasti provozu, modernizace a rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti. Zabezpečuje nezbytnou koordinaci ICT útvarů resortu ministerstva. Zajišťuje agendu spojenou s finančním řízením a smluvním zajištěním ICT. Zajišťuje principy projektového řízení, poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů, založené na principech projektové metodiky. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů. Plní roli Digitálního zmocněnce ministerstva v souvislosti se schválenými Implementačními plány k programu „Digitální Česko“ (viz usnesení vlády č. 255 ze dne 15. 4. 2019). Zabezpečuje výkon zakladatelských práv vůči státním podnikům SPCSS a STC.