Novinky

Zpráva a prezentace ze semináře „Obchodní příležitosti s EBRD a exportní příležitosti v Turecku, Polsku a na Ukrajině“

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • EBRD
  • Podpora exportu
  • Seminář
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce s institucemi
  • Vzdělávání
  • Zahraniční sektor
  • Prezentace

Dne 8. října 2018 proběhl na Ministerstvu financí seminář pořádaný pro zástupce českých firem, jehož cílem bylo představení možností spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD), zejména proces zadávání zakázek na dodávky zboží a služeb v projektech banky. Ve druhé části semináře pak byli účastníci seznámeni zástupci CzechTrade s exportními příležitostmi a specifiky trhů v Turecku, Polsku a na Ukrajině.

Seminář byl organizován pod záštitou Ministerstva financí paní Dagmar Rančákovou, která u EBRD vykonává funkci Cross Border Business Development konzultanta pro Českou republiku, a agenturou CzechTrade.

Ministerstvo financí se dlouhodobě snaží podporovat zapojení českých subjektů napříč všemi sektory do spolupráce s mezinárodními finančními institucemi. Právě pořádání podobných akcí je jednou z cest, jak zvyšovat informační povědomí a přispět ke sdílení know-how potřebného k prosazení se v mezinárodní konkurenci.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější