Novinky

Seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • SMART Governance
  • Veřejný sektor
  • Vnitřní finanční kontrola
  • Veřejnosprávní kontrola
Aktualizováno 4. 5. 2015
  • Doplnění prezentací

Ministerstvo financí ČR uspořádalo 22. 4. 2015 od 10 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.

Cílem semináře bylo představit hlavní principy návrhu Zákona, včetně doporučení Evropské komise, pohledu interních auditorů, neziskových organizací a zahraniční i soukromé dobré praxe v této oblasti, přispět ke zlepšení vnitřního kontrolního prostředí veřejné správy a vysvětlit připravovanou legislativní změnu v podobě tohoto návrhu Zákona.

Program byl sestaven z prezentací jednotlivých přednášejících, po jejichž skončení bylo možné hostům pokládat otázky v panelové diskuzi.

Agenda semináře

Více informací

 

Doporučované

Nejčtenější