CZ EN

Zpravodaj MF - 05/2018

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Zákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

Zákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

Vláda 30.5.2018 schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny ustoupit.

Celý obsah článku

Státní rozpočet v kostce - 2018

Státní rozpočet v kostce - 2018

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku

ÚZSVM spustil historicky první elektronickou aukci nepotřebného majetku

ÚZSVM spustil historicky první elektronickou aukci nepotřebného majetku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spustil historicky první státní elektronický aukční systém prodeje nepotřebného majetku.

Celý obsah článku

Vláda schválila výdajové rámce na další tři roky

Vláda schválila výdajové rámce na další tři roky

Vláda dne 30.4.2018 na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2019 až 2021.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Představitelé pěti ministerstev a čtyř plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025.

Celý obsah článku

Stanovisko Ministerstva financí k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Stanovisko Ministerstva financí k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci současného výkonu veřejnosprávní kontroly a funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) u zřízených příspěvkových organizací interním auditorem zřizující organizace.

Celý obsah článku

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou založenou pro přípravu nové účetní legislativy vydává na základě četných dotazů k problematice účtování a vykazování digitálních měn Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2018

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2018

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.7.2018 - 30.9.2018.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Základní informace - ekologické zátěže

Základní informace - ekologické zátěže

Řešení ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Doplněn odkaz na Směrnici MK k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2018.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.4.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.4.2018

Ke konci dubna 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 161,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 144,2 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy i celkové výdaje územních rozpočtů shodně o 22,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (16,8 mld. Kč) se proto proti dubnu loňského roku nezměnil.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2018

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2018

Ke konci 1. čtvrtletí 2018 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 135,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 112,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 22,9 mld. Kč.

Celý obsah článku

Přebytek státního rozpočtu na konci dubna činil 0,8 mld. Kč

Přebytek státního rozpočtu na konci dubna činil 0,8 mld. Kč

K 30. 4. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 442,2 mld. Kč, celkové výdaje 441,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 0,8 mld. Kč (v dubnu 2017 vykázán přebytek 6,3 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2018 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2018 - 1. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Zveřejněny aktualizované údaje k tématu cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2018

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2018

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 72 - odbor Státní majetek

Celý obsah článku

Legislativa MF

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Cenový věstník 06/2018

Cenový věstník 06/2018

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
  • Přehled o provedených cenových kontrolách za 2. pololetí 2017 – Magistrát hl. m. Prahy

Celý obsah článku

Cenový věstník 05/2018

Cenový věstník 05/2018

  • Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018

Celý obsah článku

Vyhláška č. 403/2017 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 403/2017 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Státní pokladna

MONITOR – dostupnost dat z let 1997 - 2009

MONITOR – dostupnost dat z let 1997 - 2009

Ministerstvo financí informuje o dostupnosti finančních a účetních dat státního rozpočtu a samosprávy z let 1997 – 2009 na portálu MONITOR (https://monitor.statnipokladna.cz). Data jsou k dispozici prostřednictvím nástroje analytické části MONITOR na odkazu https://monitor.statnipokladna.cz/datovy-archiv. Uvedená historická data mají původ v systémech ARISweb a UFIS, odkud byla do systému MONITOR migrována.

V systému ARISweb a UFIS bude ukončen provoz.

Zdroj: MF – odbor 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetické bezpečnosti

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2018.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2018.

Celý obsah článku

Zahájení vnějšího připomínkového řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

Zahájení vnějšího připomínkového řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů

Ministerstvo financí dne 24. května 2018 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 21. června 2018.

Celý obsah článku

Sněmovna schválila omezení nepoctivých prodejců životního pojištění

Sněmovna schválila omezení nepoctivých prodejců životního pojištění

Hlavními cíli zákona jsou omezení nepoctivých prodejců životní pojištění, větší srozumitelnost smluvních podmínek, celkové zvýšení standardu služeb v pojišťovnictví a sjednocení pravidel distribuce produktů s ostatními sektory finančního trhu.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2018

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2018

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2018

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2018.

Celý obsah článku

Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání

Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání

Ministerstvo financí připravilo i na základě výsledků veřejné konzultace prvotní návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Odpovědi na otázky, které jsou součástí návrhu revidované strategie, stejně jako další podněty ke strategii samotné, zasílejte prosím na adresu nejpozději do 20. června 2018.

Celý obsah článku

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo dne 4. května 2018 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 4. června 2018.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Parlament ČR schválil novelu daňového řádu

Parlament ČR schválil novelu daňového řádu

Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu. Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje proto jednak transpozici tzv. směrnice DAC 5 neboli novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, ale také tematicky navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí.

Celý obsah článku

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (5.4.2018)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (5.4.2018)

Tématem porady byl návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dále byly prezentovány stanoviska k dotazům správců poplatků a veřejnosti k problematice místních poplatků.

Celý obsah článku

Místní, správní a soudní poplatky - Odpovědi na dotazy

Místní, správní a soudní poplatky - Odpovědi na dotazy

Zveřejněny nové odpovědi k tématu místních poplatků: MP/06/2018 -  MP/15/2018 (9.5.2018).
Zveřejněny nové odpovědi k tématu správních poplatků: SP/01/2018 - SP/04/2018 (29.5.2018).

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2018.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

ECOFIN jednal o hospodářské a měnové unii, reverse charge a evropském semestru

ECOFIN jednal o hospodářské a měnové unii, reverse charge a evropském semestru

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN), které proběhlo v Bruselu v pátek 25. května 2018, se zaměřilo zejména na prohlubování hospodářské a měnové unie, na daňovou problematiku a také na evropský semestr.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 25. května 2018 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 25. května 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů - aplikaci Participant Portal (Portál účastníků) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádost o podporu lze předkládat nejpozději do čtvrtka 14. června 2018.

Související informace:

Celý obsah článku

MF zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu z mise MMF

MF zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu z mise MMF

Ve středu 16. května skončila čtrnáctidenní mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v České republice. Tato mise se každoročně koná ve všech členských státech MMF podle článku IV. jeho stanov.

Celý obsah článku

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky (World Bank Group, WBG). Aktualizováno.

Celý obsah článku

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB - Mezinárodní investiční banka. Aktualizováno.

Celý obsah článku

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce. Aktualizováno.

Celý obsah článku

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD). Aktualizováno.

Celý obsah článku

Vítězství v další solární arbitráži

Vítězství v další solární arbitráži

Ministerstvo financí dne 2.5.2018 vyhrálo mezinárodní arbitrážní spor s majiteli solárních elektráren v řízení Antaris GmbH a Dr. Michael Göde proti České republice.
Tisková zpráva MF, 3.5.2018

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

EU posílí financování obrany, bezpečnosti a vnějších vztahů v souladu s prioritami české vlády

EU posílí financování obrany, bezpečnosti a vnějších vztahů v souladu s prioritami české vlády

Evropská komise představila návrh nového rozpočtu EU pro roky 2021 - 2027. Odstartovala tak vyjednávání Víceletého finančního rámce (VFR) na období po roce 2020.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29822

Program 29822

Publikace Dodatku k výzvě č. 2 a aktualizace Zásad pro poskytování dotací (úplné znění po dodatku) a aktualizace Dokumentace programu 29822.

Celý obsah článku

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

Zveřejnění předběžného oznámení ke třem výzvám v rámci programu Hercule III

V systému Evropské komise k řízení grantů - aplikaci Participant Portal (Portál účastníků) byla zveřejněna předběžná oznámení ke třem výzvám k předkládání žádostí o podporu na akce financované v rámci programu Hercule III. Žádost o podporu lze předkládat nejpozději do čtvrtka 14. června 2018.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 5/2018

Finanční a ekonomické informace 5/2018

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 4/2018

Finanční a ekonomické informace 4/2018

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.