CZ EN

Vláda schválila výdajové rámce na další tři roky

Vláda dnes na svém zasedání schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2019 až 2021. Strategie vychází ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a určuje závazné výdajové rámce, podle kterých bude sestaven návrh státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2019 a jejich střednědobé výhledy. Stanovení výdajových rámců se řídí fiskálním pravidlem založeným na proticyklickém a obezřetném nastavení fiskální politiky. Soulad odvozených rámců se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a s metodickými postupy, které Ministerstvo financí vypracovalo spolu s Národní rozpočtovou radou, potvrdila Národní rozpočtová rada svým stanoviskem ze dne 23. dubna 2018. Součástí Rozpočtové strategie je také Konvergenční program České republiky, který z výdajového rámce vychází.

„Rozpočtová strategie i konvergenční program potvrzují dlouhodobý pozitivní trend zdravého hospodaření sektoru vládních institucí. Není náhodou, že za loňský rok jsme měli v poměru k HDP čtvrtý nejnižší vládní dluh ze všech států EU a v nadcházejících letech by měl dále klesat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Výše závazných výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů byla prostřednictvím aplikace zákona č. 23/2017 Sb. stanovena na 1 496 mld. Kč pro rok 2019, 1 533 mld. Kč pro rok 2020 a 1 579 mld. Kč pro rok 2021. Tyto částky mohou být v průběhu přípravy letošního státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů změněny pouze v případě odlišné prognózy příjmů, a to včetně změny v příjmech z Evropské unie a finančních mechanismů, či v krajních případech uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech, jako je např. významná živelní pohroma.

Tabulka 1: Srovnání výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů
(v mld. Kč)
  2018 2019 2020 2021
Výdajový rámec duben 2018 (1) - 1 496 1 533 1 579
Výdajový rámec v dokumentaci u SR 2018 a střednědobého výhledu (2) 1 441 1 474 1 508 -
Schválené konsolidované výdaje SR a SF a střednědobý výhled (3) 1 397 1 445 1 494 -
Rozdíl nového a původního výdajového rámce (4) = (1) - (2) - 22 25 -
Rozdíl nového rámce a schválených konsolidovaných výdajů SR a SF (5) = (1) - (3) - 51 39 -
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou včetně výdajů na programy Evropské unie a z finančních mechanismů.
SR označuje státní rozpočet, SF státní fondy.
Zdroj: Státní rozpočet České republiky na rok 2018. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020. Výpočty a predikce Ministerstvo financí.

Konvergenční program České republiky zasazuje Rozpočtovou strategii do makroekonomického kontextu. Velkou část věnuje fiskální politice, stavu veřejných financí a jejich střednědobému i dlouhodobému vývoji. V minulém roce hospodařily veřejné finance České republiky s rekordním přebytkem ve výši 1,6 % HDP. Přebytek veřejných financí se promítl i do zatím nejvyšší hodnoty strukturálního salda na úrovni 1,1 % HDP. Přebytkové hospodaření predikujeme i v dalších letech. V roce 2018 očekáváme přebytek ve výši 1,5 % HDP, v letech následujících kolem 1 % HDP. Adekvátně se vyvíjí i zadlužení veřejných financí, které od roku 2013 pokleslo o více jak 10 procentních bodů na 34,6 % HDP v roce 2017. To řadí veřejné finance České republiky, ať již z pohledu salda nebo zadlužení, mezi nejlepší v Evropské unii. V dalších letech očekáváme pokračování klesajícího trendu dluhu až pod 30 % HDP v roce 2021.

Tabulka 2: Saldo a dluh sektoru vládních institucí
(v mld. Kč, v % HDP)
  2014 2015 2016 2017 2018
predikce
2019
predikce
2020
výhled
2021
výhled
Saldo mld. Kč -91 -28 35 81 79 59 58 56
% HDP -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,5 1,1 1 0,9
Dluh mld. Kč 1 819 1 836 1 755 1 749 1 748 1 769 1 795 1 821
% HDP 42,2 40 36,8 34,6 32,9 31,6 30,7 29,9
Zdroj: Rok 2014 až 2017 Český statistický úřad. Rok 2018 až 2021 Ministerstvo financí.

Konvergenční program České republiky bude nyní zaslán Radě Evropské unie a Evropské komisi, které jej posoudí a vydají k němu doporučení.

 

 


 

Dokumenty ke stažení:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.