CZ EN

Zpravodaj MF - 9/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Podprogram 29821300

Podprogram 29821300

Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín pro podání žádostí: do 31. prosince 2017.

Celý obsah článku

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok

Vláda dne 25.9.2017 schválila návrh státního rozpočtu na rok 2018 předložený Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

NKÚ ocenil profesionální přístup MF k řízení státní likvidity

NKÚ ocenil profesionální přístup MF k řízení státní likvidity

Moderní řízení likvidity státní pokladny ocenil ve své zprávě za období od listopadu 2016 do května 2017 Nejvyšší kontrolní úřad.

Celý obsah článku

Podrobný přehled o hospodaření měst sdíleně, pro každého a zdarma

Podrobný přehled o hospodaření měst sdíleně, pro každého a zdarma

Ministerstvo financí představilo svou novou aplikaci Cityvizor, která nabízí městům a obcím možnost jednoduše vizualizovat jejich data o hospodaření a dávat je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širokou veřejnost.

Celý obsah článku

Agentura Fitch zlepšila výhled ratingu České republiky

Agentura Fitch zlepšila výhled ratingu České republiky

Obezřetná fiskální politika a výrazný pokles zadlužení vedly ratingovou agenturu Fitch ke zlepšení výhledu ratingového hodnocení České republiky na pozitivní při jeho současném potvrzení na stupni A+.

Celý obsah článku

PAP – Otázky a odpovědi

PAP – Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy a odpovědi k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku

Místní, správní a soudní poplatky

Místní, správní a soudní poplatky

Informace Ministerstva financí k problematice místních, správních a soudních poplatků.

Celý obsah článku

Stanoviska k cenovým předpisům

Stanoviska k cenovým předpisům

Výkladová stanoviska MF - odboru 16 - Cenová politika k cenovým předpisům. Aktualizováno.

Celý obsah článku

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Formuláře k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty k 31.12.2017 - výpočet přiměřeného zisku (PZNK) a použitého kapitálu za všechny lokality, pro které je sestavována samostatná kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za rok 2017.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Státní rozpočet dosáhl na konci srpna přebytku 15,6 mld. Kč

Státní rozpočet dosáhl na konci srpna přebytku 15,6 mld. Kč

K 31. 8. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 827,2 mld. Kč, celkové výdaje 811,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 15,6 mld. Kč (v srpnu 2016 vykázán přebytek 81,2 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2017

Smluvní garance – Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2017

 • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
 • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 25/2017 Sb.

Zákon č. 25/2017 Sb.

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

Vyhláška č. 272/2017 Sb.

k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Celý obsah článku

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (verze 1.0)

Celý obsah článku

Zákon č. 374/2015 Sb.

Zákon č. 374/2015 Sb.

o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - zveřejněn anglický překlad zákona

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2017

Finanční zpravodaj číslo 7/2017

 • POKYN č. MF-16 k provádění fyzické likvidace pokutových bloků
 • Sdělení Ministerstva financí čj. MF-24485/2017/1801-6, kterým se ruší sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

Celý obsah článku

Cenový věstník 09/2017

Cenový věstník 09/2017

 • Výměr MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 9. dodatek

Celý obsah článku

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru, vydává tento metodický pokyn společně s formulářem žádosti.

Celý obsah článku

Metodická doporučení - poplatky

Metodická doporučení - poplatky

Metodické pomůcky a doporučení Ministerstva financí k problematice místních, správních a soudních poplatků.

Celý obsah článku

Pokyn č. MF-16

Pokyn č. MF-16

k provádění fyzické likvidace pokutových bloků

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 6/2017

Zprávy MF - číslo 6/2017

Ze dne: 29. září 2017

 1. Podprogram č. 29821300 – 5. výzva obcím

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 5/2017

Zprávy MF - číslo 5/2017

Ze dne: 21. září 2017

 1. Judikatura ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 4/2017

Zprávy MF - číslo 4/2017

Ze dne: 11. září 2017

 1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
 2. Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
 3. Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu
 4. Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů
 5. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.
 6. Pravidla rozpočtové odpovědnosti – oprava

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Související informace:

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA). Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (CRS).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Návrh novely vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Návrh novely vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ministerstvo financí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Případná vyjádření k tomuto návrhu lze zaslat do 13.10.2017.

Celý obsah článku

Dotazník k využívání platebních karet obchodníky v ČR

Dotazník k využívání platebních karet obchodníky v ČR

V prosinci roku 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Ministerstvo financí proto za účelem vyhodnocení dopadů nařízení zpracovalo dotazník určený obchodníkům přijímajícím platební karty (v provozovně i na internetu). Odpovídat je možné do 16. října 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Novináři si na MF vyzkoušeli aplikaci k Účtenkovce

Novináři si na MF vyzkoušeli aplikaci k Účtenkovce

Zástupci Ministerstva financí představili způsob zadávání účtenek do účtenkové loterie.

Celý obsah článku

Účtenkovka startuje již 1. října

Účtenkovka startuje již 1. října

Ministerstvo financí spustí za necelé tři týdny účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun.

Celý obsah článku

Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji

Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji

Finanční správa se bude v případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat tzv. zajišťovací příkazy, řídit novým metodickým pokynem.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Od dnešního dne mají celníci svoji standartu

Od dnešního dne mají celníci svoji standartu

Ve čtvrtek 21. září převzala Celní správa ČR z rukou náměstkyně ministra financí A. Schillerové svůj historicky první prapor. Od roku 1997, kdy byla celní správa zařazena mezi české ozbrojené sbory, jí zástava chyběla, a to na rozdíl od ostatních bezpečnostních složek státu.

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Odborníci z EBRD hovořili se zástupci finančního sektoru o podpoře investic českých firem

Odborníci z EBRD hovořili se zástupci finančního sektoru o podpoře investic českých firem

Dne 22. září 2017 proběhl na Ministerstvu financí seminář pořádaný pro zástupce komerčních bank a poradenských společností, jehož zaměřením byly finanční aspekty spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) s cílem zvýšit povědomí o možnostech financování EBRD a jejích snah podpořit investiční aktivitu českých firem v regionu, kde EBRD působí.

Celý obsah článku

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 15. a 16. září 2017 v Tallinnu

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 15. a 16. září 2017 v Tallinnu

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Podprogram 29821300

Podprogram 29821300

Výzva č. 5 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Termín pro podání žádostí: do 31. prosince 2017.

Celý obsah článku

Norské fondy: na spravedlivější soudnictví a rozvoj vězeňství šlo přes 115 milionů korun

Norské fondy: na spravedlivější soudnictví a rozvoj vězeňství šlo přes 115 milionů korun

Dne 26.9.2017 se v Novoměstské radnici v Praze uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ15 – Spolupráce v Justici, který získal podporu z Norských fondů 2009-2014.

Při této příležitosti se sešli zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Velvyslanectví Norského království v Praze a Rady Evropy spolu s příjemci grantů a partnery projektů, aby shrnuli výsledky programu a vyměnili si zkušenosti s realizací programu a vybraných podpořených předem definovaných projektů. Program byl zacílen na dvě programové oblasti: „Budování kapacit a spolupráce v justici“ a „Nápravné služby včetně alternativních trestů“.

Celý obsah článku

Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění

Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 8/2017

Finanční a ekonomické informace 8/2017

Srpnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.