CZ EN

Zákon o mezinárodní výměně informací o strukturách korporací vyšel ve Sbírce

Právní úprava výrazně posilující mechanismy výměny informací a napomáhající k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní – novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní – vyšla 19. 9. ve Sbírce zákonů a je tak účinná. Zároveň s ní byla také publikována vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění.

„Těsná mezinárodní spolupráce je nezbytná nejen v boji s úniky na DPH, ale také pro efektivní boj s úniky na daních z příjmů,“ zdůrazňuje náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. „Zákon o mezinárodní spolupráci nám pomůže eliminovat agresivní daňové plánovaní a podvody s převodními cenami, kdy mezi sebou spřízněné subjekty obchodují tak, aby se korporace jako celek vyhnula řádnému zdanění,“ dodává.

Zákon transponuje opatření č. 13 Projektu o předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), uskutečňovaného v rámci mezivládní spolupráce na poli OECD a z tohoto opatření vycházející směrnice Rady EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní. Úprava navíc doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným ročním výnosem vyšším než 750 milionů eur.

Zpráva podle zemí bude obsahovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce. Bude se podávat na standardizovaném formuláři, jehož vzor stanoví vyhláška a který bude obsahovat agregátní finanční údaje za skupinu jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí. A dále údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost jednotlivé členské entity této skupiny a o charakteru jejich činnosti.

Důvodem pro zavedení tohoto výkazu mezi členskými státy je také zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí, které prostřednictvím svých entit vyvíjejí činnost v Evropské unii. Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se tudíž měla vztahovat jak na skupiny, jejichž nejvyšší entita se nachází v Evropské unii, tak na skupiny, které jsou řízeny z třetích zemí. Tyto zprávy se budou automaticky vyměňovat mezi státy a jurisdikcemi, ve kterých skupina působí.

Daňové správy potřebují komplexní a relevantní informace o skupinách nadnárodních podniků, pokud jde o jejich strukturu, politiky stanovování převodních cen a interní transakce v rámci Evropské unie i mimo ni. Navržená právní úprava posílí mechanismy výměny informací a napomůže k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní.

První ohlášení podle tohoto zákona budou vybrané české členské entity nadnárodních skupin podniků podávat do 31. října 2017. Nejvyšší mateřské entity a zastupující mateřské entity nadnárodních skupin podniků pak budou podávat první oznámení podle tohoto zákona, obsahující zprávy podle zemí, do 31. prosince 2017. K první mezinárodní výměně těchto zpráv pak dojde v roce 2018.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.