CZ EN

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok

Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na rok 2018 předložený Ministerstvem financí. V příštím roce se počítá s příjmy státního rozpočtu ve výši 1 314,5 miliard korun, naopak výdaje státního rozpočtu by v roce 2018 měly činit 1 364,5 miliard korun. Plánovaný deficit státního rozpočtu 50 miliard korun je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na letošní rok o 10 mld. Kč nižší.

Schválený návrh státního rozpočtu na příští rok počítá v souladu s vládními prioritami s posílením výdajů mj. u těchto oblastí:

  • Výdaje na vysoké školy vzrostou o 3 mld. Kč. Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximální možné navýšení, kterým vláda dává najevo, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi její priority. Na rozdíl od regionálního školství, kde se odměňování určuje nařízením vlády a proto bylo možné pro pedagogické pracovníky stanovit zvýšení platových tarifů o 15 % a pro nepedagogické pracovníky o 10 %, v oblasti vysokého školství má každá fakulta své vlastní mzdové předpisy schvalované příslušným akademickým senátem. Rozhodnutí o tom, jaký podíl z účelového navýšení 3 mld. Kč připadne na mzdy vysokoškolských pedagogů, tak bude v kompetenci jednotlivých vysokých škol a fakult.
  • Oproti roku 2017 došlo také k výraznému posílení oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a to o cca 3 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 si tato oblast polepší o 8,3 mld. Kč.
  • V oblasti podpory sportu dochází k dalšímu navýšení na 6,2 mld. Kč, což je takřka dvakrát více, než byla skutečnost v roce 2014.
  • Zvýší se výdaje na sociální dávky (bez dávek pomoci v hmotné nouzi a podpor v nezaměstnanost) o téměř 30 mld. Kč na celkových 548,4 mld. Kč. Zásadně se na této částce podílejí výdaje na dávky důchodového pojištění v celkové částce 434,5 mld. Kč, což je 79% výdajů na sociální dávky.
  • Výdaje na valorizaci důchodů od 1. ledna příštího roku dosáhnou 17 mld. Kč. Průměrný důchod se navýší o 475 Kč na 12 298 Kč, což znamená valorizaci o 4 %.
  • V návrhu rozpočtu je zapracováno také zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců o 10%, resp. o 15% pro pedagogické pracovníky. Díky úsporám plynoucím z efektivního řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny bude navíc možné toto zvýšení realizovat již od 1. listopadu 2017 (s výjimkou zaměstnanců ve zdravotnictví, u kterých dojde k nárůstu od 1. ledna 2018 vzhledem ke zdroji financování z veřejného zdravotního pojištění). Ušetřené výdaje na obsluhu státního dluhu tak budou putovat do platů namísto úrokových výdajů.
  • Posílení rozpočtu ministerstva vnitra o 8,5 mld. Kč na 71,8 mld. Kč umožní přijmout další bezpečnostní opatření také v oblastech boje s kyberkriminalitou a terorismem.
  • Výdaje na obranu se v příštím roce zvyšují celkem o 6,4 mld. Kč a ve výhledu do roku 2020 až na 77,3 mld. Kč, tj. cca 1,4 % HDP, což umožní plnit mezinárodní závazky České republiky plynoucí z jejího členství v NATO.

Související informace:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.