CZ EN

NKÚ ocenil profesionální přístup MF k řízení státní likvidity

Moderní řízení likvidity státní pokladny ocenil ve své zprávě za období od listopadu 2016 do května 2017 Nejvyšší kontrolní úřad. „Nejvyšší kontrolní úřad neshledal pochybnosti o fungování postupů a řídicích procesů v rámci organizačního nastavení věcně zodpovědného odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku, které by vedly k jakýmkoli nedostatkům při řízení likvidity státu s vazbou na výši státního dluhu,“ vysvětluje náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek. „Jsem rád, že se potvrdil profesionální postup Ministerstva financí, který odráží poslední trendy v oblasti moderního řízení likvidity a přináší výsledky plynoucí z centralizace peněžních prostředků institucí vládního sektoru,“‎ dodává.

Ministerstvu financí se díky efektivnímu řízení disponibilní likvidity státní pokladny podařilo dosáhnout významných úspor na výdajové straně státního rozpočtu. Na úrokových výdajích na obsluhu státního dluhu ministerstvo ušetřilo i za situace záporného úročení na souhrnném účtu státní pokladny vedeného v EUR. Celkové náklady by v důsledku záporného úročení ze strany ČNB v letech 2014-2016 dosáhly výše přibližně 320 milionů korun. Ministerstvo financí naproti tomu vedle provádění klasických depo a repo operací na finančním trhu nově v rámci řízení likvidity státní pokladny přistoupilo k využívání devizových swapů, díky kterým byl realizován dodatečný příjem. Celkově bylo z investičních operací a emisí se záporným výnosem dosaženo přijmu státního rozpočtu ve výši 1,7 miliardy korun.

Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolní akci č. 16/30 s cílem prověřit postupy Ministerstva financí při správě peněžních prostředků státní pokladny a při řízení likvidity státní pokladny, kontrolovaným obdobím byly zejména roky 2015 a 2016. Tato kontrolní akce navazovala na dříve realizované kontroly NKÚ, které se týkaly budování státní pokladny, případně s řízením likvidity státní pokladny souvisely a nezjistil v těchto oblastech žádné nedostatky. V případě vedení souhrnných účtů v českých korunách a v jednotné evropské měně bylo ověřeno, že pod souhrnné účty jsou zařazeny všechny účty a v daném období nenastal nedostatek peněžních prostředků na účtech státní pokladny. Potvrdil se tak dlouhodobý obezřetný přístup Ministerstva financí při řízení likvidity státní pokladny a soulad veškerých postupů s právními předpisy.

NKÚ ocenil, že využití peněžních prostředků státní pokladny jako zdroje krytí potřeb státu umožnilo snížit dluhové financování a v důsledku toho snížit úrokové náklady s tím spojené. NKÚ v této souvislosti na základě zevrubné kontroly prováděných operací ověřil výši výnosů a nákladů, stavy aktiv a pasiv souvisejících se správou peněžních prostředků státní pokladny a nezjistil v těchto oblastech žádné významné nedostatky.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.