CZ EN

Zpravodaj MF - 6/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky

Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky

Ratingové hodnocení České republiky na stupni A1 se stabilním výhledem je podpořeno obezřetnou fiskální politikou, velmi nízkým zadlužením a rovněž zavedením nového fiskálního rámce v podobě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2017, konkrétně pak program financování na druhé pololetí.

Celý obsah článku

Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky

Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky

K 1. červenci 2017 bude ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků, které budou nahrazeny příkazovými bloky. Děje se tak v souvislosti s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.). Nově zavedené příkazové bloky obsahují ochranné prvky proti jejich dodatečnému pozměňování či padělání, včetně tzv. hologramu.

Celý obsah článku

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Celý obsah článku

Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje audiovizuální prezentaci jako doplňující materiál k návodu na vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

Celý obsah článku

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizaci metodické pomůcky pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled.

Celý obsah článku

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro pojišťovny.

Celý obsah článku

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

České účetní standardy pro finanční instituce.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu

Účetní konsolidace státu – Přehled často kladených dotazů a jejich odpovědí.

Celý obsah článku

PAP – Otázky a odpovědi

PAP – Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy a odpovědi k Pomocnému analytickému přehledu v rámci účetnictví státu.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Cenová regulace a kontrola

Cenová regulace a kontrola

Úprava webové prezentace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole, aktualizace obsahu.

Celý obsah článku

Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v souvislosti s navrhovanou směrnicí k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách zveřejňuje následující odůvodnění.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.7.2017 - 30.9.2017.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2017

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.4.2017 - 30.6.2017.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2017

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2017

K 31. 5. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 496,4 mld. Kč, celkové výdaje 515,1 mld. Kč a schodek hospodaření 18,7 mld. Kč (v květnu 2016 vykázán přebytek 22,4 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2016

předložena vládě pro informaci dne 31. května 2017

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 6/2017

Finanční zpravodaj číslo 6/2017

  • Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
  • Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  • POKYN č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Celý obsah článku

Cenový věstník 06/2017

Cenový věstník 06/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek

Celý obsah článku

Pokyn č. MF-15

Pokyn č. MF-15

o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Celý obsah článku

Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky

Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky

K 1. červenci 2017 bude ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků, které budou nahrazeny příkazovými bloky. Děje se tak v souvislosti s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.). Nově zavedené příkazové bloky obsahují ochranné prvky proti jejich dodatečnému pozměňování či padělání, včetně tzv. hologramu.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA). Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (CRS).

Celý obsah článku

Státní rozpočet v kostce - 2017

Státní rozpočet v kostce - 2017

Brožura MF.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období.

Související informace:

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července

Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července

Dnem 16.6.2017 se stává platným daňový balíček, který přináší výrazná zjednodušení daňového systému či nová účinnější opatření v boji proti daňovým únikům. Zákony připravené Ministerstvem financí ve spolupráci s Finanční správou tak budou účinné od 1. července 2017.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+

Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+

Uživatelská příručka Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro hlášení nesrovnalostí v MS2014+.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 2. – 15. května 2017.

Celý obsah článku

Počet zemí podporujících reverse charge se opět zvýšil

Počet zemí podporujících reverse charge se opět zvýšil

Ministr financí Ivan Pilný vedl poprvé českou delegaci na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se uskutečnilo 16. června 2017 v Lucemburku.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 16. června 2017 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 16. června 2017 v Lucemburku

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

Celý obsah článku

ČR se v Paříži připojila k mezinárodní iniciativě 67 zemí proti daňové optimalizaci

ČR se v Paříži připojila k mezinárodní iniciativě 67 zemí proti daňové optimalizaci

Česká republika se stala signatářem smlouvy, jejímž cílem je zlepšit boj proti agresivní daňové optimalizaci zejména velkých nadnárodních společností.

Celý obsah článku

Výroční zpráva OLAF za rok 2016

Výroční zpráva OLAF za rok 2016

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2016.

Celý obsah článku

Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni OLAF pro programové období 2014–2020

Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni OLAF pro programové období 2014–2020

Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Půl miliardy korun pro českou kulturu díky fondům EHP

Půl miliardy korun pro českou kulturu díky fondům EHP

Dne 21.6.2017 proběhla v Praze závěrečná konference Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Celý obsah článku

Na Program pro ohrožené děti a mládež bylo v letech 2014-2017 rozděleno 54,2 mil. Kč

Na Program pro ohrožené děti a mládež bylo v letech 2014-2017 rozděleno 54,2 mil. Kč

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly závěrečnou konferenci k programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Program byl zaměřen na zlepšení a změny v systému péče o ohrožené děti a mládež.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 5/2017

Finanční a ekonomické informace 5/2017

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.