CZ EN

Zpravodaj MF - 11/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - listopad 2017

Makroekonomická predikce - listopad 2017

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Fiskální výhled ČR - listopad 2017

Fiskální výhled ČR - listopad 2017

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Související informace:

Celý obsah článku

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017.

Celý obsah článku

Stanovisko odboru 34 k označení kasina

Stanovisko odboru 34 k označení kasina

Ministerstvo financí, odbor 34 – Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu sjednocení postupu orgánů státní správy vykonávající působnost podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, v případě posuzování otázky označení kasina, vydává nové stanovisko.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Místní, správní a soudní poplatky - Odpovědi na dotazy

Místní, správní a soudní poplatky - Odpovědi na dotazy

Zveřejněny nové odpovědi k tématu: Přístup k informacím z poplatkového řízení, Místní poplatek z ubytovací kapacity – využité lůžko a den.

Celý obsah článku

Pracovní setkání odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci statutárních měst (7.11.2017)

Pracovní setkání odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci statutárních měst (7.11.2017)

Tématem pracovního setkání byla problematika sdílené ekonomiky v sektoru cestovního ruchu a ubytování a její vliv na problematiku místních poplatků. V příloze naleznete zápis z pracovního setkání včetně prezentace.

Celý obsah článku

Často kladené otázky - příkazové bloky

Často kladené otázky - příkazové bloky

Nejčastěji kladené otázky k příkazovým blokům.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Tiskopisy k evidenci (pokutové bloky)

Tiskopisy k evidenci (pokutové bloky)

Seznam tiskopisů pro evidenci pokutových bloků pro celní úřady a pro krajské a obecní úřady.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2017

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2017

Ke konci října 2017 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 381,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 344,5 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 37,3 mld. Kč.

Celý obsah článku

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2016

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2016

Informace o zadluženosti územních rozpočtů a monitoringu hospodaření obcí za rok 2016.

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2016 (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady regionů soudržnosti)
 2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2016

Celý obsah článku

Přebytek rozpočtu 26,5 mld. Kč je nejlepším letošním výsledkem

Přebytek rozpočtu 26,5 mld. Kč je nejlepším letošním výsledkem

K 31. 10. 2017 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 045,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 018,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 26,5 mld. Kč (v říjnu 2016 vykázán přebytek 98,3 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2017

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2017

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

Vyhláška č. 401/2017 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Celý obsah článku

Novela rozpočtových pravidel vyhlášena ve Sbírce zákonů (tisková zpráva)

Novela rozpočtových pravidel vyhlášena ve Sbírce zákonů (tisková zpráva)

Novela upravuje vztah procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Zákon nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 8/2017

Finanční zpravodaj číslo 8/2017

 • Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv

Celý obsah článku

Cenový věstník 13/2017

Cenový věstník 13/2017

 • Výměr MF č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku

Cenový věstník 12/2017

Cenový věstník 12/2017

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2017, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/2015, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 9
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za 2. pololetí 2017 Úřad městské části Brno-Bystrc

Celý obsah článku

Cenový věstník 11/2017

Cenový věstník 11/2017

 • Výměr MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 7/2017

Zprávy MF - číslo 7/2017

Ze dne: 3. listopadu 2017

 • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2017.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2017 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie

Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 10. listopadu 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 a č. 346/2013 (dále jen „novela“). Tato novela původních nařízení EU o evropských fondech rizikového kapitálu (tzv. „fondy EuVECA“) a o evropských fondech sociálního podnikání (tzv. „fondy EuSEF“) se použije od 1. března 2018.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí publikuje k veřejné konzultaci návrh překladu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Ministerstvo financí publikuje k veřejné konzultaci návrh překladu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Odborná i laická veřejnost se vyzývá, aby případné připomínky (včetně upozornění na terminologickou nekonzistenci, překlepy apod.) zaslala do 11. prosince 2017 do 12h na uvedenou adresu.

Celý obsah článku

Vyhodnocení konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Vyhodnocení konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti vyhodnotily veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa získala Cenu Fóra dárců 2017

Finanční správa získala Cenu Fóra dárců 2017

Finanční správa získala za dobročinný projekt s názvem „Pomáháme svým kolegům: 5 příběhů v roce 2016“, který proběhl ve spolupráci s Kontem Bariéry, Cenu Fóra dárců 2017 za 1. místo v kategorii Zaměstnanecká sbírka.

Tento projekt měl za cíl podpořit zaměstnance Finanční správy, jejich děti a blízké, kteří mají zdravotní handicap, zdravotní omezení či se nalézají v tíživé ekonomické situaci.

Zdroj: Finanční správa ČR, 29.11.2017

Celý obsah článku

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH jsou zakotveny v zákoně

Tisková zpráva Finanční správy

Od nového roku již budou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

Zdroj: Finanční správa ČR, 14.11.2017

Celý obsah článku

Finanční správa zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů

Finanční správa zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů

Tisková zpráva Finanční správy

Na základě provedené hloubkové analýzy dosavadní praxe a s ohledem na vývoj aktuální judikatury správních soudů připravila Finanční správa metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů.

Zdroj: Finanční správa ČR, 31.10.2017

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem

Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem

Ve dnech 17. a 18. listopadu proběhlo závěrečné jednání tzv. Dohodovacího výboru, v rámci kterého měly Rada ECOFIN, Evropský parlament a Komise dosáhnout společné dohody nad rozpočtem EU na rok 2018.

Celý obsah článku

Konference Auditního orgánu

Ve dnech 6. – 8. 11. 2017 proběhla historicky první Konference Auditního orgánu pod názvem „Audit ESI fondů v České republice“, jejímž cílem bylo přispět k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice (ESI fondů).

Celý obsah článku

Zástupci Ministerstva financí se zúčastnili jednání Evropského účetního dvora

Zástupci Ministerstva financí se zúčastnili jednání Evropského účetního dvora

Ve dnech 23. a 24. října 2017 se uskutečnila pracovní cesta zástupců Ministerstva financí ČR v sídle Evropského účetního dvora v Lucemburku.

Celý obsah článku

Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny

Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny

Na zasedání Rady ECOFIN dne 7. listopadu 2017 diskutovali ministři financí EU o legislativních návrzích v oblasti DPH z elektronických obchodů, Evropském systému dohledu nad finančním trhem, spolupráci se státy ESVO, výroční zprávě Evropského účetního dvora a o postupu vůči státům mimo EU, které nedostatečně spolupracují v daňových záležitostech.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 7. listopadu 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 7. listopadu 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 11/2017

Finanční a ekonomické informace 11/2017

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Projekt CityVizor získal ocenění v soutěži Fondu Otakara Motejla a magazínu eGovernment

Projekt CityVizor získal ocenění v soutěži Fondu Otakara Motejla a magazínu eGovernment

Projekt CityVizor Ministerstva financí v posledních dvou dnech obdržel hned tři ocenení.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.