CZ EN

Vyhodnocení konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem spravedlnosti vyhodnotily veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řešily především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Cílem konzultace bylo získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv – i širší veřejnosti na zvažované změny.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 23. srpna 2017 s termínem pro odpovědi do 2. října 2017. Konzultační materiál byl rovněž rozeslán na e-mailové adresy subjektů, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu, Centrálnímu depozitáři cenných papírů a schovatelům, kteří provádí obchody na účtech zákazníků u Centrálního depozitáře a zároveň byly osloveny profesní asociace.

Veřejné konzultace se zúčastnilo celkem 7 subjektů. Na konzultaci odpověděl 1 akademik, 1 organizace zaměstnavatelů, 2 banky, centrální depozitář, Asociace pro kapitálový trh České republiky a Česká národní banka.

Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využijí Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti při přípravě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES.

Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti děkují všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.