CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2017

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Díky nové regulaci MF zmizelo 90% ilegálního hazardu na internetu

Díky nové regulaci MF zmizelo 90% ilegálního hazardu na internetu

„Jedná se o velký úspěch námi připraveného zákona o hazardních hrách, který má velký ohlas i v zahraničí. Díky němu budou v ČR hrát pouze plnoletí hráči chránění brzdami a omezeními proti vzniku závislostí,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš na tiskové konferenci hodnotící první měsíc fungování nové hazardní legislativy.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - leden 2017

Makroekonomická predikce - leden 2017

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Agentura Standard & Poor’s ocenila přebytek hospodaření České republiky

Agentura Standard & Poor’s ocenila přebytek hospodaření České republiky

Ratingová agentura Standard & Poor’s ve svém nejnovějším hodnocení ČR potvrdila její ratingové stupně pro domácí i cizí měny se stabilním výhledem. Rating dlouhodobých devizových závazků zůstal na stupni AA- a hodnocení závazků v domácí měně přetrvává na mírně vyšší úrovni AA.

Celý obsah článku

Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2016 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 123,8 mld. Kč, přičemž na povinných platbách současně odvedla do evropského rozpočtu 44,2 mld. Kč.

Celý obsah článku

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2016 v termínu do 24. února 2017, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2016.

Celý obsah článku

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2017.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace: Nová Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci

Veřejná konzultace: Nová Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci

Ministerstvo financí vyzývá odbornou veřejnost k případným připomínkám.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Procesní úspěchy MF v probíhajících arbitrážích

Procesní úspěchy MF v probíhajících arbitrážích

Ministerstvo financí v roce 2016 dosáhlo významného procesního úspěchu v investičních sporech s kyperskými společnostmi Iva Valenty, které se po České republice domáhají miliardového odškodnění za údajně protiprávní ukončení povolení k provozování hazardních her.

Celý obsah článku

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona částečně transponuje směrnici 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

Celý obsah článku

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Seznam obecně závazných vyhlášek obcí - hazardní hry.

Celý obsah článku

Seznam legálních provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.1.2017

Seznam legálních provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.1.2017

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.1.2017.

Celý obsah článku

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1.1.2017

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 1.1.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.1.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 9831.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2016

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.12.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je zveřejňován do desátého dne po skončení předchozího měsíce a je aktuální k datu 31.12.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 51715 kusů.

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2016

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2016

Tabulka - Příspěvek na činnost vyplacený politickým stranám a politickým hnutím v roce 2016.

Celý obsah článku

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2017

Aktualizovaný přehled municipálních koncesních projektů v ČR - leden 2017

K 1. lednu 2017 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv v realizaci, uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení v čisté současné hodnotě 70,8 mld. Kč.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2016

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2016

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2016.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2016

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2016

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2016.

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2016

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.12.2016

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč

Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč

V roce 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 281,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 219,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 61,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2016

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30.11.2016

Ke konci listopadu tohoto roku vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 407,1 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 352,2 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 54,9 mld. Kč.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2016

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2016

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Akciové společnosti ovládané ČR - MF

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100% v období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2015

Ministerstvo financí podává Informaci o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2015, která byla vykonána v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

Celý obsah článku

Aktualizace podkladů týkajících se vyhodnocení CNS a RSCZ za rok 2016

Aktualizace podkladů týkajících se vyhodnocení CNS a RSCZ za rok 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí zveřejnilo aktualizované podklady pro vyhodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za rok 2016.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Plán legislativních prací MF na rok 2017

Plán legislativních prací MF na rok 2017

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1121 ze dne 14. prosince 2016; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.

Celý obsah článku

Zákon č. 457/2016 Sb.

Zákon č. 457/2016 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Celý obsah článku

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

 • Zveřejněn Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016

Celý obsah článku

Vyhláška č. 443/2016 Sb.

Vyhláška č. 443/2016 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhláška č. 432/2016 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 432/2016 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017 - včetně přílohy a doplnění MF o úpravy základních cen zemědělských pozemků (pásmové přirážky) podle přílohy č. 5 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2017 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2017 – pro účetnictví státu

Dne 27. prosince 2016 byla v částce č. 181 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2017

Finanční zpravodaj číslo 1/2017

 • Pokyn GFŘ D-31 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016

Celý obsah článku

Cenový věstník 01/2017

Cenový věstník 01/2017

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. Dodatek
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
 • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí MF
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
 • Tisková oprava Cenového věstníku částka 13/2016

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 1/2017

Zprávy MF - číslo 1/2017

Ze dne: 27. ledna 2017

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2017
 2. Metodika financování krajů pro rok 2017
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 4. Zařazení výdajů na dopravní obslužnost na paragraf rozpočtové skladby
 5. Sdělení Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 6. Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků)
 7. Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Celý obsah článku

Metodický pokyn k plnění povinností (ve věci seznamu nepovolených internetových her)

Metodický pokyn k plnění povinností (ve věci seznamu nepovolených internetových her)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává pro potřebu subjektů povinných zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami a subjektů povinných neprovádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na tomto seznamu tento metodický pokyn.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Aktualizace přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění.

Celý obsah článku

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - úplné pracovní znění.

Celý obsah článku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Právní rámce

Celý obsah článku

Platná legislativa v oblasti bankovnictví

Platná legislativa v oblasti bankovnictví

Právní rámce

Celý obsah článku

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku

Dohody EU se 3. státy k CRS

Dohody EU se 3. státy k CRS

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody.

Celý obsah článku

Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb

Dohoda FATCA - informace ke srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb

Srážení částky odpovídající dani Spojených států amerických podle mezinárodní smlouvy ze zahraničních průtokových plateb (passthru payments) začne pozdějším z těchto dvou dat: 1. leden 2019 nebo den zveřejnění konečných pravidel definujících pojem „passthru payments“.

Celý obsah článku

Zákon o mezinárodní spolupráci

Zákon o mezinárodní spolupráci

Informace k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2 a § 13g odst. 5 zákona č. 105/2016.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2017

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2017

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2017

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2017.

Celý obsah článku

Platební karty České národní banky

Platební karty České národní banky

Informace k platebním kartám k účtům vedeným u České národní banky.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Konference o EET v Praze potvrdila rostoucí zájem obchodníků o druhou vlnu Etržeb

Konference o EET v Praze potvrdila rostoucí zájem obchodníků o druhou vlnu Etržeb

Více než 600 podnikatelů v pondělí 30. ledna 2017 zaplnilo kongresové prostory v Clarion Congress Hotelu v Praze – Vysočanech, kde v rámci Retail Summitu proběhla konference Ministerstva financí a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR „Evidence tržeb v praxi“.

Celý obsah článku

V Praze proběhlo první EET Fórum před spuštěním druhé vlny evidence tržeb

V Praze proběhlo první EET Fórum před spuštěním druhé vlny evidence tržeb

V úterý 10. ledna 2017 se v prostorách Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích uskutečnilo EET Fórum určené zejména podnikatelům z velko- a maloobchodu, kteří se do evidence tržeb zapojí od 1. března 2017.

Celý obsah článku

Při noční razii celní správy v 19 provozovnách bylo zajištěno 84 automatů (Společná tisková zpráva GŘC a MF)

Při noční razii celní správy v 19 provozovnách bylo zajištěno 84 automatů (Společná tisková zpráva GŘC a MF)

V noci z 26. na 27. ledna 2017 proběhla ve čtyřech krajích České republiky kontrolní akce Celní správy zaměřená na nelegální provozování hazardních her s krycím názvem „MAT“. V rámci akce, které se zúčastnilo 80 celníků za operativní asistence odborných konzultantů z Finanční správy, bylo v deseti provozovnách zjištěno provozování nelegálního hazardu a v jedné provozně bylo zjištěno podezření z porušení zákona.

Celý obsah článku

Bilance roku 2016 (Tisková zpráva Celní správy)

Bilance roku 2016 (Tisková zpráva Celní správy)

Ve čtvrtek 26. ledna se u příležitosti Mezinárodního dne celníků ve vzdělávacím středisku Celní správy ČR konala tisková konference, na níž ministr financí Andrej Babiš, náměstkyně ministra financí Alena Schillerová a Milan Poulíček - generální ředitel Generálního ředitelství cel, společně představili nejen výsledky činnosti celní správy v loňském roce, ale i plány letošního roku.

Zdroj: Celní správa ČR, 26.1.2017

Celý obsah článku

Ocenění u příležitosti 20. výročí založení střediska služební kynologie (Tisková zpráva Celní správy)

Ocenění u příležitosti 20. výročí založení střediska služební kynologie (Tisková zpráva Celní správy)

V pátečních večerních hodinách 13. ledna se v reprezentačních prostorách Černínského paláce, sídle Ministerstva zahraničních věcí, uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti oslav 20. výročí založení Výcvikového zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích. Pozvání na akci celní správy přijal ministr financí Andrej Babiš a jeho náměstkyně Alena Schillerová.

Zdroj: Celní správa ČR, 13.1.2017 

Celý obsah článku

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Návrh zákona je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje (Tisková zpráva Finanční správy)

Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje (Tisková zpráva Finanční správy)

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

Zdroj: Finanční správa ČR, publikováno 13.1.2017

Celý obsah článku

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail (Tisková zpráva Finanční správy)

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail (Tisková zpráva Finanční správy)

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, 4.1.2017

Celý obsah článku

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Poslaneckou sněmovnou

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila dne 11. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (sněmovní tisk č. 868).

Celý obsah článku

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku

Etržby (EET)

Etržby (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Cílem zveřejněných informací na webu Finanční správy je poskytnout veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven vzor formuláře kontrolního hlášení a pokyny k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2017.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Průběh celostátního inkasa sdílených daní, přehled změn celostátního hrubého výnosů sdílených daní.

Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - http://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Ministr Babiš: Konečně máme návrh na reverse charge

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 27. ledna 2017 v Bruselu.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 27. ledna 2017 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 27. ledna 2017 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace týkající se fungování směrnice Rady 2010/24/EU

Veřejná konzultace týkající se fungování směrnice Rady 2010/24/EU

Na webové stránce Evropské komise byla zveřejněna veřejná konzultace týkající se fungování směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření, a to včetně příslušného dotazníku. Tato konzultace bude uzavřena 8. března 2017.

Celý obsah článku

Pozvánka na seminář EBRD

Pozvánka na seminář EBRD

Ministerstvo financí (MF) upozorňuje na seminář, který se bude konat 1. února 2017 v prostorách MF. Seminář se uskuteční ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a s řadou dalších významných partnerů. Seminář je určen pro firmy se sídlem v České republice, které mají zájem investovat v regionu operací EBRD.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29821

Program 29821

Pravidla pro poskytování dotací z programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.

Celý obsah článku

Program 29822

Program 29822

Pravidla pro poskytování dotací z programu 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR platná pro akce zařazené do programu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2017)

Ministr financí a lidé MF v médiích (leden 2017)

Aktuální témata: hospodaření státu, EET, hazard a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (leden 2017)

Multimédia MF (leden 2017)

Aktuální témata: Data z elektronické evidence tržeb; Výsledky státního rozpočtu v roce 2016

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční analytický úřad

Finanční analytický úřad

Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad. Finanční analytický úřad je správním úřadem v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 12/2016

Finanční a ekonomické informace 12/2016

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.