CZ EN

Hazardním webům bez licence hrozí pokuta až 50 milionů korun

Rozhovor s Ondřejem Závodským, náměstkem ministra financí pro majetek státu
Zdroj reflex.cz | 23. 1. 2017 | Rubrika: Rozhovory | Autor: Jiří Štefek


Jak je možné, že na území České republiky stále provozují své aktivity webové herny, ačkoliv nemají příslušnou licenci?

Jestliže po 1. lednu 2017 někdo provozuje bez povolení ministerstva financí hazardní hru, která cílí na české hráče, jedná se o ilegální hazard a jako s takovým s ním bude ze strany veřejné správy České republiky zacházeno.


V médiích opakovaně prohlašujete, že proti těmto firmám zahájíte správní řízení? Kdy se tak stane?

První správní řízení s ilegálními provozovateli hazardních her zahájíme do konce ledna. V současné době ministerstvo financí sbírá důkazy a neformálními dopisy informuje ilegální provozovatele o právních následcích jejich činnosti. K dnešnímu dni tak již zhruba polovina provozovatelů přistoupila k ukončení své ilegální činnosti.


Jak dlouho může takové správní řízení trvat?

Správní řízení bude standardně trvat okolo tří měsíců, pochopitelně tato doba bude záviset na množství uplatněných opravných prostředků ze strany účastníků řízení. Tato doba je odvislá od lhůt uvedených v právním řádu České republiky.


Kolik může činit pokuta, kterou jste oprávněni uložit?

Možná sankce, které nelegální provozovatelé čelí je pokuta ve výši až 50 milionů korun Vedle. toho může být příjem z prokázané ilegální činnosti dodatečně zdaněn.


Je reálná varianta, že i společnosti, proti kterým bude zahájeno správní řízení, nakonec mohou potřebnou licenci získat? Pokud ano, je to férové řešení vůči společnostem, které bez vlastnictví licence své aktivity zastavily?

Aby společnost mohla obdržet povolení k provozování hazardních her v České republice, musí prokázat, že provozování hazardní hry z její strany nenarušuje veřejný pořádek. Za narušování veřejného pořádku považujeme i provozování her bez platného povolení. Existuje i možnost, že společnost na základě zahájení správního řízení ukončí svou nelegální činnost a vyrovná veškeré závazky vůči České republice. V takovém případě, za určitých okolností, může povolení obdržet.


Neobáváte se, že společnosti, které zatím fungují bez licence, o ni mají zažádáno pod jiným jménem a pak jen své dosavadní klienty převedou, čímž neutrpí jejich byznys, protože stále fungují?

Každý případ budeme hodnotit individuálně. Při rozhodování o žádostech posuzujeme i majetkovou strukturu žadatele a internetovou stránku, na které hodlá hazardní hru v budoucnu provozovat. Evidujeme i případy, kdy je žádáno o povolení, přičemž jiná společnost majetkově propojená s žadatelem v České republice působí ilegálně. Takovouto praxi ministerstvo samozřejmě tolerovat nebude. Registrace hráčů může začít až po vydání povolení k provozování. Pokud by se (doposud nelegální) provozovatel snažil převést klienty u něj registrované v době před vydáním povolení, jednal by v rozporu se zákonem.


Chystáte nějaký postih vůči bankám, přes které je možno dotovat sázkařská konta u společností, které dosud nezískaly licenci?

Zákon počítá s případem, kdy ministerstvo uloží bankám povinnost blokovat platby související s ilegálním hazardem. Jestliže by nějaká banka takovouto povinnost ignorovala, může jí být uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.