CZ EN

Dohody EU se 3. státy k CRS

S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu (resp. ustanovení o platebním zprostředkovateli) i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody, které obsahovaly ustanovení odpovídající směrnici Rady EU 2003/48/EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb.

V návaznosti na inkorporování společného standardu pro oznamování do práva EU směrnicí č. 107/2014/EU udělily členské státy Komisi mandát pro vyjednání pozměňovacích protokolů k savings dohodám, které by odrážely mezinárodní vývoj v automatické výměně informací a které by zavedly výměnu podle jednotného standardu pro oznamování mezi čl. státy a výše uvedenou pěticí států.

Revidované dohody již Unie podepsala se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, San Marinem, Andorrou a Monakem. Od 1. 1. 2016 je již platná a použitelná revidovaná dohoda s Lichtenštejnskem, a od 1.1.2017 se Švýcarskem a Andorrou. Od 1. 1. 2016 se na základě Rozhodnutí Rady EU prozatímně provádí revidovaná dohoda se San Marinem a od 1.1.2017 s Monakem.

Evropská komise dojednává k těmto Dohodám pozměňující protokoly tak, aby odpovídaly novele směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (Směrnice Rady 2011/16/EU ve znění Směrnice Rady 2014/107/EU byla transponována do českého právního řádu: Úplné znění zákona: Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů). Dohoda ve znění Protokolu předpokládá, že smluvní strana notifikuje druhé smluvní straně některé skutečnosti. Ministerstvo financí dosud vyhotovilo a zaslalo následující notifikace:

Notifikace publikované ve Finančním zpravodaji č. 5/2017.

Seznam zúčastněných jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi (viz část Sekundární předpisy EU a Seznam jurisdikcí notifikovaných Evropské komisi) byl revidován v závislosti na ratifikaci Úmluvy (viz část Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a přehled přistupující států na internetových stránkách OECD) a v závislosti na tom, zda tyto státy učinily všechna oznámení v souladu s čl. 7 MCAA a zároveň oznámily Českou republiku jako participující jurisdikci. Další skutečnosti byly notifikovány s ohledem na platnou legislativu a zajištění co možná nejvíce homogenního režimu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech. 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.