CZ EN

Michal Žurovec: Poctiví se nemusí EET bát

Reakce na článek z Ekonomu č. 50 Evidence tržeb: Firma zaplatí i za chyby brigádníků
Zdroj: Ekonom | Datum: 5.1.2017 | Rubrika: Komentáře | Strana: 55

Díky elektronické evidenci tržeb bude pro podnikatele mnohem snazší odhalit podvodné jednání zaměstnanců. Především je nutno říct, že pokladní je povinen vydat účtenku. Pokud tak záměrně neučiní, tržbu nezaeviduje a ulije si ji pro sebe, zaměstnavateli vzniká manko na skladě a pokladní se dopouští krádeže se všemi důsledky, které takové jednání může mít. Zpravidla je jen otázkou času, kdy na to zaměstnavatel přijde.

V zemích, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, podnikatelé ve svých interních procesech oceňují právě detailnější data o vstupech a výstupech, majetku, zboží, snazší organizaci a možnost lepší kontroly případného podvodného jednání ze strany zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že k zasílaným údajům by měla patřit identifikace pokladního místa, pořadového čísla účtenky i data a času transakce, při případném dokazování by neměl být problém zjistit, jestli je neevidování tržeb standardem celého provozu, nebo výsadou jednoho nepoctivce, ať už je jeho motivem poškození zaměstnavatele, nebo vlastní obohacení.

Finanční správa samozřejmě sankce za porušení zákona udělovat bude. Při ukládání sankce však bude vždy zohledňovat konkrétní okolnosti případu. Neznamená to tedy, že by za chybu brigádníka dostal podnikatel pokutu 500 tisíc korun nebo hned musel zavírat provozovnu. Výše a druh pokuty bude odpovídat závažnosti porušení konkrétní povinnosti a je možné ji uložit v rozmezí od jedné koruny až do 50 tisíc, respektive do 500 tisíc korun. Při určení výše pokuty bude v jednotlivých případech například zohledněno, zda se jedná o první, nebo opakované porušení povinnosti, o formální nebo závažné porušení. Stejné pravidlo platí pro případný výpadek internetu či jiný technický problém. Pokud nemohl podnikatel tržby z objektivních důvodů evidovat, není důvod pro to, aby ho finanční správa trestala. Pokud by se problémy s připojením k internetu opakovaly, je namístě, aby podnikatel požádal o zjednodušený režim a tržby zasílal finanční správě jednou za pět dní.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.