CZ EN

Zpravodaj MF - 7/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Vláda schválila zákony Ministerstva financí, které znamenají průlom v oblasti hazardu

Vláda schválila zákony Ministerstva financí, které znamenají průlom v oblasti hazardu

„Jsme první vláda po sametové revoluci, která našla odvahu připravit moderní regulaci hazardu. Jdeme tak cestou západní Evropy,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. Účinnost zákonů je navrhována od 1.1.2017.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - červenec 2015

Makroekonomická predikce - červenec 2015

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014

Poslanecká sněmovna tento materiál projednala dne 9. dubna 2015 a přijala usnesení č. 712. Rozpočtový výbor tento materiál projednal dne 12. listopadu 2014 a přijal usnesení č. 162. Vláda tento materiál projednala dne 8. října 2014 a přijala usnesení č. 810.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 11. – 20. května 2015. Mise je hlavním nástrojem uplatňování dohledové funkce MMF. Zpráva z mise má za cíl nezávislé hodnocení země. Hodnoceny jsou oblasti fiskální, monetární, vývoje finančního sektoru a strukturálních změn.

Celý obsah článku

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednoduší současný nepřehledný systém

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednoduší současný nepřehledný systém

Ministerstvo financí navrhuje podstatným způsobem zjednodušit a zlepšit kvalitu systému vnitřního řízení a kontrol veřejných peněz, který je dlouhodobě kritizován kraji, obcemi i Evropskou komisí. Právě kvůli jeho selhání měla Česká republika problémy s čerpáním evropských fondů. Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí zjednodušuje současný nepřehledný systém a tím snižuje administrativní zátěž jak na straně poskytovatelů, tak i na straně příjemců dotací.
Návrh zákona byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2015

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2015

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2015 pokračoval pokles korunové hodnoty státního dluhu, který během prvního pololetí letošního roku poklesl již o 0,65 mld. Kč, přičemž v samotném druhém čtvrtletí šlo o 77 mil. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za první pololetí 2015 nejlepší od vstupu do unie

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za první pololetí 2015 nejlepší od vstupu do unie

V průběhu prvního pololetí 2015 obdržela České republika z rozpočtu EU rekordní příjmy ve výši celkem 150,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 23,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.7.2015

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.7.2015

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo peněžité a věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.7.2015.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.6.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 55347 kusů.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2015

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2015

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 30.6.2015.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2015

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 30.6.2015

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 30.6.2015.

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2015

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.6.2015

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červen 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až červen 2015

K 30.6.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 640,8 mld. Kč, celkové výdaje 618,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 22,6 mld. Kč (na konci června 2014 vykázán přebytek ve výši 1,5 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od vzniku České republiky.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014

Zprávu za rok 2014 projednala vláda dne 8. 6. 2015 a přijala usnesení č. 454/2015, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2014

Předložena vládě pro informaci dne 1. července 2015. Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006 ze dne 3. července 2006.

Celý obsah článku

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014

Vládní návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2014

Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 22.dubna 2014 a přijala usnesení č. 283. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 25. června 2015 a přijal usnesení č. 282.

Celý obsah článku

MF zveřejňuje přehled klíčových analytických ukazatelů jednotek státní správy za rok 2014

MF zveřejňuje přehled klíčových analytických ukazatelů jednotek státní správy za rok 2014

Přehled zahrnuje tři základní ukazatele KAU pro 38 kapitol státního rozpočtu, a to mzdovou náročnost, provozní nákladovost a majetkovou nákladovost. KAU umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovenému normativu, který vychází z mediánu hodnot za roky 2010 až 2014. Současné hodnoty jsou srovnávány s předchozím rokem.

Analýza KAU poskytuje manažerský přehled a srovnání skutečných provozních nákladů jednotlivých účetních jednotek. Cílem analýzy je především identifikace možných provozních úspor a současně analýza představuje nástroj pro přesnější predikci budoucích výdajů státního rozpočtu.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 7/2015

Cenový věstník 7/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 8. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška obce Olomouc č. 2/2015, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2015/2016)
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015
  • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2015 Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen
  • Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2015 Úřad městské části Brno-Bystrc

Celý obsah článku

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění emisních povolenek

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění emisních povolenek

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jeho řízení o tom, zda uplatnění darovací daně z bezúplatného nabytí emisních povolenek v letech 2011 a 2012 respektovalo podmínky stanovené Směrnicí o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, podle které měly členské státy přidělit nejméně 90 procent povolenek zdarma.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - aktualizace ke dni 1.7.2015.

Celý obsah článku

Úmluva o vzájemné správní spolupráci, MCAA, CRS

Úmluva o vzájemné správní spolupráci, MCAA, CRS

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech, Společný standard pro oznamování.

Celý obsah článku

Prováděcí americká legislativa (Regulations) - FATCA

Prováděcí americká legislativa (Regulations) - FATCA

Za účelem lepší interpretace a aplikace Dohody FATCA zveřejňuje Ministerstvo financí odkaz na prováděcí americkou legislativu a sdělení.

Celý obsah článku

Směrnice Rady 2011/16/EU

Směrnice Rady 2011/16/EU

o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady 2014/107/EU

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Moody´s ocenila finanční situaci a fiskální politiku České republiky

Moody´s ocenila finanční situaci a fiskální politiku České republiky

Agentura akcentuje, že česká ekonomika zažívá silné oživení.

Celý obsah článku

Zastavení vstupu do systému důchodového spoření – tzv. II. pilíře

Zastavení vstupu do systému důchodového spoření – tzv. II. pilíře

Ve středu 1. července 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

Aktualizace obsahu.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště FÚ na celém území ČR. Jedná se o ta nejmenší pracoviště finančních úřadů, kde pracuje převážně méně než 11 zaměstnanců, kteří vykonávají jen registrační a vyměřovací činnosti. Všechny ostatní činnosti pak zabezpečují „okresní“ územní pracoviště, která je již dnes řídí.
Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích FÚ, a to již od 1. září 2015.

Všechny informace a přehledy naleznete v tiskové zprávě GFŘ ze dne 21.7.2015.

Celý obsah článku

Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa upozorňuje, že od 1. července 2015 je v účinnosti nařízení vlády, které rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u daně z přidané hodnoty na všechny obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. U cukrové řepy nadále platí, že účinnost nastává až dnem 1. září 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.7.2015

Celý obsah článku

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 16.7.2015

Celý obsah článku

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o dani z přidané hodnoty (Informace GFŘ)

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona o dani z přidané hodnoty (Informace GFŘ)

Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 13. července 2015

Celý obsah článku

Novela zákona o pohonných hmotách (Informace GFŘ)

Novela zákona o pohonných hmotách (Informace GFŘ)

Dne 29.6.2015 byl ve Sbírce zákonů, vydán zákon č. 157/2015, kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti dne 1.7.2015, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 30. června 2015

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2014

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2014

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a s Generálním ředitelstvím cel zveřejňuje Zprávu o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2014.

Materiál byl předložen pro informaci na jednání vlády dne 24. června 2015.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) s partnerskými resorty financí v rozvojových a transformujících se zemí (TA-ZRS) - "Transformační finanční a ekonomická spolupráce.“

Celý obsah článku

EBRD vypsala výběrová řízení na projekty technické asistence v Tádžikistánu

EBRD vypsala výběrová řízení na projekty technické asistence v Tádžikistánu

Jedná se o následující projekty technické asistence, oba v Tádžikistánu: Yavan (nakládání s tuhými odpady „YAVAN SOLID WASTE SUB-PROJECT - FEASIBILITY STUDY“, 280 000€), Khatlon (veřejná doprava „KHATLON PUBLIC TRANSPORT, DUE DILIGENCE“, 280 000 €).

Celý obsah článku

Babiš: Půjčka pro Řecko nemůže jít na úkor rozpočtu EU

Babiš: Půjčka pro Řecko nemůže jít na úkor rozpočtu EU

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 14. července 2015 v Bruselu. Hlavním tématem jednání byla finanční pomoc Řecku.

Celý obsah článku

Pozice MF k možnosti Řecka čerpat z Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM)

Pozice MF k možnosti Řecka čerpat z Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM)

Českou delegaci na Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie v úterý 14. července 2015 v Bruselu povede ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. července 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. července 2015 v Bruselu

První jednání ministrů financí pod vedením lucemburského předsednictví bude věnováno především představení priorit nového předsednictví v Radě EU.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. Aktualizace obsahu ke dni 21.7.2015.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Aktualizace obsahu ke dni 30. června 2015.

Celý obsah článku

Informace k pracovním nabídkám ze strany EIB

Informace k pracovním nabídkám ze strany EIB

V návaznosti na Strategii působení Čechů v institucích EU SZB bylo Ministerstvo financí informováno o řadě pracovních nabídek ze strany EIB ve finančních a právnických oborech.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Tisková konference na téma: Daňová morálka v ČR a EET pohledem veřejnosti

Tisková konference na téma: Daňová morálka v ČR a EET pohledem veřejnosti

Ve čtvrtek 9. července 2015 v 11.00 hod. se na Ministerstvu financí uskutečnila tisková konference za účasti ministra financí Andreje Babiše, zástupce generálního ředitele GFŘ Jana Ronovského, ředitele agentury STEM Jana Hartla a náměstkyně ministra financí Simony Hornochové k představení aktuálního sociologického výzkumu na téma Daňová morálka v ČR a Elektronická evidence tržeb.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2015)

Aktuální témata: reformy v Řecku, státní rozpočet ČR a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (červenec 2015)

Multimédia MF (červenec 2015)

Aktuální témata: témata pro Otázky VM

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 7/2015

Finanční a ekonomické informace 7/2015

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Řecká dluhová krize: účinnost záchranných balíčků a alternativní řešení. Text přibližuje různé komentáře, které se v odborném tisku objevily v souvislosti s řešením řecké dluhové krize formou dalších záchranných balíčků. Zejména se věnuje tomu, jak odlišným způsobem je hodnocena účinnost nově přijatých záchranných balíčků a úsporných opatření.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 6/2015

Finanční a ekonomické informace 6/2015

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek EU: Strategie jednotného digitálního trhu a regulace internetových služeb. Text se věnuje regulaci tzv. online platforem, zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany internetových monopolů a snaží se přiblížit různé názory na to, zda jsou snahy o regulaci těchto společností správné a jakou by měly mít podobu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář