CZ EN

Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Překvapivý nárůst ekonomiky v prvním čtvrtletí 2015 o 4,0 % meziročně vede MF ČR k revizi makroekonomické prognózy reálného růstu pro rok 2015 z 2,7 % na 3,9 %.

Vývoj ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015

Reálný HDP se v 1. čtvrtletí vlivem jednorázových faktorů podstatně zvýšil. Tento mimořádný růst byl dán přírůstkem zásob, kde hrály roli zejména dva faktory:

  1. nedokončené investice - z toho značná část infrastrukturních projektů – které jsou do doby jejich dokončení uváděny jako přírůstek zásob,
  2. omezení doby prodeje tabákových výrobků se starým kolkem jenom do konce února 2015, čímž došlo k nutnosti doplnění zásob tabákových výrobků z nové výroby roku 2015 s novým kolkem. Tím se zvýšil výnos daně z tabákových výrobků v 1. čtvrtletí 2015 v pojetí národních účtů.

Ekonomický růst byl tažen domácí i zahraniční poptávkou. Meziročně se zvýšila spotřeba domácností o 2,9 % a vlády o 2,6 %, stejně tak došlo k růstu investic o 2,5 %. V zahraničním obchodu se zvýšil export o 7,8 %. Ještě rychleji se zvyšoval dovoz (o 9,0 %) pro uspokojení rychle rostoucí domácí poptávky související také s dovozovou náročností českého exportu.

Dobrou kondici ekonomiky potvrzují i další makroekonomické indikátory. Domácnosti nadále těží z velmi nízké inflace, která přispívá ke zvýšení kupní síly obyvatelstva. Na trhu práce dynamicky roste zaměstnanost a klesá míra nezaměstnanosti.

Struktura růstu HDP v 1. čtvrtletí tak ukazuje, že velká část zvýšení reálného výkonu ekonomiky byla dána investicemi a zásobami, které primárně neovlivňují daňový výnos.

Predikce pro rok 2015 a 2016

Očekáváme, že v průběhu roku 2015 bude ekonomika stimulována několika jednorázovými faktory.

Jde zaprvé o významně nižší ceny ropy. Odhadujeme, že průměrná korunová cena ropy Brent by měla být o čtvrtinu nižší než v roce 2014. Jako další pozitivní faktor působí čerpání prostředků z fondů EU z Programového období 2007–2013 (příspěvek 0,6 p.b. k růstu HDP), které je možno využít do konce roku 2015. Růst ekonomiky je dále posílen fiskální podporou poptávky (zavedení druhé snížené sazby DPH 10 %, slevy na dani z příjmů z fyzických osob, zvýšení starobních důchodů, platy ve státní správě).

Nečekaně silný růst ekonomiky v 1. čtvrtletí tohoto roku vede k revizi prognózy reálné dynamiky HDP v roce 2015 z 2,7 % na 3,9 %. Predikce předpokládá především rychlejší dynamiku investic a zohlednění již vykázaného přírůstku zásob. Růst spotřeby domácností a vládních institucí předpokládáme na úrovni předchozích prognóz (viz Tabulka 1).

Prognóza nominálního růstu HDP se zvyšuje jen mírně ze 4,7 % na 4,9 %.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016
Aktuální predikce Minulá predikce
Tabulka 1: Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3 954 4 023 4 042 4 077 4 261 4 469 4 647 4 467 4 644
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,3 2,0 -0,9 -0,5 2,0 3,9 2,5 2,7 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,0 0,3 -1,5 0,7 1,5 2,9 2,4 2,8 2,3
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,4 -3,0 -1,8 2,3 1,8 2,0 1,6 1,7 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,3 1,1 -3,2 -2,7 2,0 6,4 3,1 5,3 4,2
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 1,9 1,3 0,0 -0,2 -0,4 0,3 -0,3 0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,2 -0,2 -0,6 0,6 0,9 -0,1 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % -1,5 -0,2 1,4 1,4 2,5 1,0 1,5 1,9 1,4
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,5 1,5 0,3 1,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,8 1,0 0,2 0,7 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,7 5,5 5,7 5,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,6 2,2 2,5 0,4 1,9 4,2 4,1 4,0 4,1
Saldo běžného účtu % HDP -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,5 0,2 1,3 0,9
Saldo vládního sektoru % HDP -4,4 -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 -1,9 -1,2 -1,9 .
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,8 1,3 0,6 0,8
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 99 61 68 60 68
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,6 -0,8 -0,4 0,8 1,4 1,8 1,4 1,8

Zdroj dat: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty a predikce MF ČR.

V roce 2016 by měly jednorázové pozitivní faktory, které charakterizují vývoj ekonomiky v roce 2015, odeznít a ekonomický růst by navazovat na dosavadní trendy a možnosti české ekonomiky. Proto predikujeme ekonomický růst v úrovni 2,5 % HDP doprovázený 1,5% mírou inflace. Vlivem sílící poptávky firem po zaměstnancích je možno očekávat tlaky na růst mezd.

Fiskální politika je nastavena proticyklicky, orientovaná na snižování deficitu vládního sektoru. Ukončení evropských projektů financovaných z minulé finanční perspektivy (2007–2013) a pomalejší náběh programů z nové finanční perspektivy 2014–2020 zmírní růst investic.

Rizika predikce spatřujeme ve vnějším okolí české ekonomiky. Pro vývoj světového obchodu jsou to nejistoty spojené s vývojem ekonomiky Číny, což by mohlo vést i ke zpomalení evropských exportů do této oblasti. Další rizika pro globální ekonomiku představují přetrvávající napětí na Ukrajině či nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe, jež by mohly ovlivnit trhy s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivně ve smyslu zpomalení cenového růstu ropy by mohl působit návrat íránské ropy na světové trhy. Situace Řecka, i když prochází poměrně dramatickým vývojem, by českou ekonomiku neměla přímo zásadněji ovlivnit.

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář