CZ EN

Babiš: Půjčka pro Řecko nemůže jít na úkor rozpočtu EU

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 14. července 2015 v Bruselu. Hlavním tématem jednání byla finanční pomoc Řecku.

Ministři financí členských zemí EU zahájili své pravidelné zasedání v Bruselu pracovní snídaní, která byla věnována zejména aktuální situaci Řecka po víkendovém mimořádném summitu lídrů zemí Eurozóny. Hlavním diskutovaných tématem byla otázka dočasné resp. překlenovací finanční půjčky Řecku do doby, než budou uzavřena vyjednávání o již třetím balíku finanční pomoci. Ministři hovořili o možnosti využití financí z Evropského finančního a stabilizačního mechanismu (EFSM), na kterém se podílí všechny státy osmadvacítky. K této myšlence se vyjádřila kriticky celá řada členských států včetně ČR. „ČR nesouhlasí s řešením, které jde na úkor evropského rozpočtu a odmítá ručit za řecké dluhy,“ uvedl ministr Babiš. „Ve vystupování zejména členských zemí mimo eurozónu jednoznačně zaznělo odmítnutí použití fondu EFSM a použití peněz rozpočtu EU na překlenovací úvěr pro Řecko. Navíc je zde rozhodnutí Evropské rady (pozn. hlav států a vlád EU) z roku 2010, které říká, že platnost fondu končí v roce 2013. Pravidla a rozhodnutí je třeba respektovat,“ doplnil vicepremiér.

Na jednání Rady ECOFIN představilo Lucembursko, země předsedající Radě EU v druhém pololetí, také své priority. V hospodářské a finanční oblasti se hodlá zaměřit na dokončení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) resp. vytváření příznivého investičního prostředí, dále na vytváření Unie kapitálových trhů a na boj proti daňovým únikům a podvodům.

Dalším bodem jednání ministrů financí bylo představení tzv. Zprávy pěti předsedů (Komise, Euroskupiny, Evropské Rady, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu) s názvem „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“. Dokument obsahuje nástin kroků, které by měly vést k dokončení hospodářské a měnové unie a ministři se jimi budou zabývat na svém neformálním zasedání v Lucemburku ve dnech 11. a 12. září 2015.

Přehrajte si, prosím:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář