Novinky

4.čtvrtletí ´13

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 4. čtvrtletí 2013.

ilustrace

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 18. prosince 2013

 • Bod č. 28: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č.16: Informace připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních systémů finanční správy v roce 2014
 • Bod č.17: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. prosince 2013

 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 14: Podmínky a zásady užívání majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. prosince 2013

 • Bod č. 4: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státního dluhu splatných v roce 2014
  Pro informaci:
 • Bod č. 10:
  Informace pro vládu o přípravě zadání 4 nadlimitních veřejných zakázek podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. listopadu 2013

 • Bod č. 7: Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 2/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností OEZ, s.r.o.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20.listopadu 2013

 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. listopadu 2013

 • Bod č. 7: Plnění usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“
 • Bod č. 9: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení zavádění legislativních a procesních změn do informačního systému finanční správy

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. listopadu 2013

 • Bod č. 9: Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice
 • Bod č. 15: Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
 • Pro informaci:
  Bod č. 7:
  Informace pro vládu o přípravě zadání 2 nadlimitních veřejných zakázek podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. října 2013

 • Bod č. 9: Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. října 2013

 • Bod č. 4: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012
 • Bod č. 10: Zpráva o ověření možnosti zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a návrh dalšího postupu v této oblasti (úkol z usnesení vlády č. 341/2013 ze dne 15. 5. 2013)
 • Bod č. 16: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. října 2013

 • Bod č. 10: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Bod č.18: Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
 • Bod č.30: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  Pro informaci:
 • Bod č.8: Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
 • Bod č.9: Zapojení Ministerstva financí ČR do Partnerství pro energetickou účinnost a životní prostředí (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - E5P)
 • Bod č.12: Informace o prodeji 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. října 2013

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Bod č.5: Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
 • Bod č.8: Informace o prodeji 460 725 kusů akcií vespolečnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. října 2013

 • Bod č. 10: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č.11: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech