CZ EN

Materiály na jednání vlády 23. října 2013

Bod č. 4:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012

Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví předkládají vládě společný materiál „Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012“. Všechny dokumenty jsou navrženy k projednání vládou a k postoupení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem na jejich schválení.

Bod č. 10:
Zpráva o ověření možnosti zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a návrh dalšího postupu v této oblasti (úkol z usnesení vlády č. 341/2013 ze dne 15. 5. 2013)

Ministerstvo financí na základě úkolu uloženého usnesením vlády č. 341/2013 ze dne 15. 5. 2013 předkládá vládě materiál „Zpráva o ověření možnosti zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu při sestavování rozpočtu“, který rekapituluje činnosti ministerstva v oblasti metod, konstrukcí a ověřování účinnosti výkonových ukazatelů jako nástroje využitelného pro řízení veřejných financí.

Klíčové ukazatele výkonosti (KPI – Key Performance Indicators) jsou sofistikovaným prvkem pro vyhodnocování výkonosti účetních jednotek v rámci účetních jednotek státní správy. Ministerstvo financí ověřovalo jejich využitelnost nejen z hlediska prostého monitorování jednotlivých účetních jednotek, ale zároveň i z hlediska využití jejich normativní funkce (tedy parametrizace nákladových hodnot oscilujících kolem předem nastavené míry centrální tendence).

Zpráva konstatuje, že z navrhovaných typů KPI jsou reálně využitelné klíčové analytické ukazatele vycházející zejména z účetnictví. Ze získaných podkladů lze dovodit, že klíčové analytické ukazatele mohou zejména z hlediska svojí normativní funkce aktivně přispět k celkovému rozhodovacímu procesu v rámci tvorby a sestavování státního rozpočtu, a to zejména s akcentem na oblast ekonomiky provozních nákladů konkrétních rozpočtových kapitol a jejich podřízených účetních jednotek.

V rámci sestavování a tvorby státního rozpočtu pro rok 2014 bylo provedeno pilotní ověření využitelnosti klíčových analytických ukazatelů. Plné využití potenciálu klíčových analytických ukazatelů Ministerstvo financí předpokládá při tvorbě státního rozpočtu pro rok 2015.

V srpnu 2013 zároveň Ministerstvo financí, před termínem uloženým usnesením vlády (31. 12. 2013), prezentovalo na svých webových stránkách souhrnný monitoring (srovnání) uvedených klíčových analytických ukazatelů všech rozpočtových kapitol.

Bod č. 16:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2013

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2013. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2013.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.