CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. října 2013

Bod č. 9:
Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice

Ministerstvo financí zpracovalo materiál "Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice", který shrnuje dosavadní postup v implementaci uvedené směrnice a upozorňuje na rizika související s její opožděnou či neúplnou transpozicí do právního řádu České republiky.

Směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU byla schválena spolu se souborem opatření reformujících Pakt stability a růstu. Tato opatření jednak zohlednila dosavadní fungování Paktu a zároveň reagovala na světovou hospodářskou krizi a navazující dluhové krize. EU prostřednictvím zmíněné směrnice přistoupila k definování minimálních standardů upevňujících vnitrostátní institucionální rámec v rozpočtové oblasti. Směrnice má sice na rozdíl od nařízení reformujících preventivní a nápravnou část Paktu stability a růstu charakter nelegislativního aktu, nicméně její nenaplnění by s sebou kromě postihů vyplývajících ze standardní procedury mohlo nést také náklady reputační.

Hlavní rizika vyplývají jednak z neprojednání ministrem financí předložených a vládou schválených legislativních návrhů (zejm. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona) Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a s tím související potřeby nalezení a definování nového politického zadání, ale i prosté technické překážky dané absencí dolní komory Parlamentu a faktické nemožnosti schválit novelizace příslušných právních předpisů, resp. na ně navazujících prováděcích právních předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve směrnici obsažené požadavky týkají nejen státu ale i dalších jednotek sektoru vládních institucí (např. územních samosprávných celků, vysokých škol, zdravotních pojišťoven atd.), řada novelizací vyžaduje dostatečnou dobu na jejich aplikaci, pročež často nelze předpokládat jejich účinnost dříve než od 1. ledna 2015.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.