Novinky

1.čtvrtletí ´18

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2018.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. března 2018

 • Bod č. 8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
 • Bod č. 9: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. března 2018

 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 • Bod č. 5: Jmenování ministryně financí guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“
 • Bod č. 3: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2018

 • Bod č. 8: Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. února 2018

 • Bod č. 6: Jmenování zástupců Ministerstva financí do dozorčích rad zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 11: Návrh na schválení Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 • Bod č. 13: Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2018)
 • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou“
 • Bod č. 6: Informace Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. února 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. ledna 2018

 • Bod č. 1: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s G. Nussbaumem"
 • Bod č. 2: Informace o připravované zakázce na výrobu a dodání tabákových nálepek pro Celní správu České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. ledna 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. ledna 2018

 • Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků vedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. ledna 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
 • Bod č. 3: Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 6: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
 • Bod č. 9: O úpravě garance na odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací dané ekologickou smlouvu č. 139/96 uzavřenou se společností ÚJV Řež, a.s.
 • Bod č. 18: Dispozice s pozemkem parc. č. 484/1 v katastrálním území Nové Město a obci Praha
 • Bod č. 21: Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna přílohy č. 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 13: Informace ohledně veřejných zakázek resortu Ministerstva financí zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 22: Informace Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.15/15 - „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“