CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2018

Bod č. 8: Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven. Materiál se předkládá v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 a 11 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění, a s ustanovením § 15 odst. 6 a 11 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění.

Materiál konstatuje, že systém veřejného zdravotního pojištění bude v roce 2018 stabilizovaný především vlivem vysokého tempa růstu objemu mezd a platů v české ekonomice. Systém by měl v tomto roce dosáhnout mírného přebytku hospodaření, a proto nebude představovat riziko pro dosažení fiskálního cíle pro vládní sektor.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář