CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 17. ledna 2018

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona je předložen ve zcela identické podobě, v níž již prošel podstatnou částí legislativního procesu, který však nebyl vzhledem ke konci volebního období řádně dokončen.

Návrhem zákona se provádí transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv. Předmětem úpravy Směrnice je regulace podpory mobility pracovníků tím, že odstraňuje překážky vytvářené některými pravidly doplňkových důchodových systémů vázaných na pracovní poměr.

Návrh zákona pouze doplňuje požadavky na podmínky nabývání a zachování práv ze zaměstnaneckých penzijních systémů a také povinnosti informací ohledně těchto podmínek, které má plnit instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění. V České republice není systém zaměstnaneckých penzí zaveden, a tudíž budou v souladu se Směrnicí doplněna stávající ustanovení zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým již byla implementována evropská pravidla v této oblasti.


Bod č. 13:
Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na prodloužení termínu pro realizaci dispozice s objektem občanské vybavenosti v obci Březová. Termín pro převod nemovitosti, který byl schválený vládou již v roce 2013, je aktuálně stanoven do 31. prosince 2017. V uvedené době se však objekt Březová č. p. 106 nepodaří z majetku státu na nového nabyvatele převést. Hlavním důvodem je žaloba podaná obcí Březová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář