Novinky

2003

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 2003.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 440/2003 Sb.

o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 361/2003 Sb.

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 418/2003 Sb.

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Vydáno

Vyhláška č. 484/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.

Vydáno

Vyhláška č. 474/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Vydáno

Vyhláška č. 473/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

Vydáno

Vyhláška č. 472/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Vydáno

Vyhláška č. 476/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného

Vydáno

Vyhláška č. 475/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Vydáno

Zákon č. 437/2003 Sb.

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vydáno

Zákon č. 123/2003 Sb.

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech