CZ EN

Vyhláška č. 472/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 472/2003 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář