CZ EN

Vyhláška č. 473/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 473/2003 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář