CZ EN

Vyhláška č. 474/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 474/2003 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář