CZ EN

Vyhláška č. 476/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 476/2003 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář