Novinky

2003

Archiv převzatých informací ZFDZ. Tiskové zprávy a aktuality ZFDZ - archiv 2003.

ilustrace

Vydáno

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 21.10.2003

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) na základě zákona 87/1995 Sb. v platném znění do dnešního dne vyplatil náhrady pojištěných vkladů ve výši 90% max. 400 tis. Kč, a to 73 707 nárokovatelům, což představuje částku 7,9 mld. Kč. z celkových 8 mld. Kč. Další doposud nevyplacené nároky (cca 5 tis. případů), které spadají do problematiky dědických řízení, změn identifikátorů, postoupených pohledávek, exekucí, nevyzvednutých náhrad, sporných členství apod. jsou průběžně řešeny a předávány k výplatě v měsíčních intervalech.

Vydáno

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 23.07.2003

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) na základě zákona 87/1995 Sb. v platném znění zahájil dne 23.7.2003 proces faktické výplaty pojištěných vkladů. Oprávněným osobám tak budou vyplaceny doplatky náhrad pojištěných vkladů do výše 90% max. 400 tis. Kč. Doplatky výplat náhrad budou realizovány postupně po dávkách prostřednictvím poštovních poukázek. Oprávněné osoby mohou očekávat poštovní poukázky již koncem měsíce července a dále pak v průběhu měsíce srpna a září. Představenstvo Fondu předpokládá, že nejpozději do konce září bude vyplaceno cca 95% nárokovatelů ze všech družstevních záložen. Zbývajících pět procent připadá na tzv. nestandardní případy, do kterých spadá řešení dědických řízení, změny identifikátorů, postoupené pohledávky, exekuce, nevyzvednuté náhrady apod.

Vydáno

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 4.07.2003

Na základě rozhodnutí Ministra financí ČR Bohuslava Sobotky ze dne 26.6.2003 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“), byly na účet Fondu převedeny 2mld. Kč, a to za účelem krytí doplatků náhrad pojištěných vkladů oprávněným osobám do výše 90% max. 400 tis Kč. Fond vzhledem k uvedeným skutečnostem okamžitě zahájil nezbytné úkony pro zahájení výplaty náhrad oprávněným osobám. Na základě relevantních informací lze očekávat, že doplatky výplat náhrad oprávněné osoby obdrží formou poštovních poukázek již koncem měsíce července a dále pak v průběhu srpna a září. Představenstvo Fondu předpokládá, že nejpozději do konce září bude vyplaceno cca 95% všech nárokovatelů. Zbývajících pět procent připadá na tzv. nestandardní případy, do kterých spadá řešení dědických řízení, změny identifikátorů, postoupené pohledávky, exekuce apod.