Novinky

Agenda bývalého ZFDZ

Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ) byl zrušen k 31.12.2010.
Od 1.1.2011 vstupuje do všech práv a povinností Fondu Česká republika zastoupená Ministerstvem financí (kompetence odboru 44 - Náhradové agendy).

ilustrace

Aktuality

Agenda převzatá MF z bývalého ZFDZ od 1. ledna 2011.

Výběrová řízení bývalého ZFDZ

Veřejná výběrová řízení bývalého ZFDZ - na výběr osoby pro uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek za dlužníky ZFDZ.

Archiv ZFDZ

Archiv převzatých informací ZFDZ ke dni 31.12.2010.