Novinky

2004

Archiv převzatých informací ZFDZ. Tiskové zprávy a aktuality ZFDZ - archiv 2004.

ilustrace

Vydáno

Záměr vyhlásit zadávací řízení na poskytnutí bankovního úvěru pro ZFDZ

Informační memorandum Zajištění finančních prostředků Zajišťovacího fondu družstevních záložen ve výši 100 mil. Kč
V souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) se Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen “Fond”) obrací na finanční instituce s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí očekávaného přechodného nedostatku finančních prostředků, a to dle níže uvedených orientačních kritérií....

Vydáno

K výplatám České národní záložny – zrušení pozastavení výplat náhrad

Dne 1.5.2004 nabyl účinnosti zákon č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen „ZoSÚD“). Tato novela výrazným způsobem ovlivnila stanovisko Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) ve věci splnění uhrazovací povinnosti a následné výplaty oprávněných osob České národní záložny....

Vydáno

K výplatám ZÁLOŽNA, spořitelní a úvěrní družstvo - problematické členství

Dne 13.1.2004 proběhlo jednání u Krajského soudu v Brně v právní věci Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) proti Mgr. Michalu Gruberovi - správci konkurzní podstaty úpadce ZÁLOŽNA, s.ú.d. o určení existence pohledávky. Následně obdržel Fond písemné vyhotovení rozsudku, který určuje, že Fondem přihlášená pohledávka je po právu. V nejbližší době by měla být vyznačena doložka právní moci. Ihned po jejím obdržení zahájí Fond příslušné administrativní kroky k vyplacení náhrad dotčeným oprávněným osobám.....