Novinky

2002

Archiv převzatých informací ZFDZ. Tiskové zprávy a aktuality ZFDZ - archiv 2002.

ilustrace

Vydáno

K výplatám dle novely č. 212/2002 (90%, max. 400 tis Kč)

Doplatky nároků vyplývající z novely zákona č. 212/2002 Sb., kterým se retroaktivně navyšuje pojištění vkladů na 90% max. 400 tis. Kč, nebyly doposud zahájeny, protože Fond do současné doby neobdržel schválené finanční prostředky...

Vydáno

Výzva ZFDZ k doložení nároku na výplatu náhrady

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) eviduje v současné době cca 2500 případů oprávněných osob, které nereagují na písemné výzvy k doložení nároku na výplatu náhrady z Fondu. Tyto oprávněné osoby na opětovné výzvy nereagují nebo se zaslaná dokumentace vrací z titulu nepřevzetí ze strany adresáta. Výzva obsahuje dokument Čestné prohlášení a dále instrukční dopis k doložení nároku na výplatu náhrady. Fond předpokládá, že tato situace může být důsledkem změny adresy, příjmení, hospitalizace, dlouhodobého pobytu mimo území ČR či dokonce úmrtí. V těchto případech nemůže tedy Fond z objektivních příčin vyplatit nároky oprávněným osobám. Pro budoucí realizaci výplaty těmto oprávněným osobám je tedy nezbytné zaslat Fondu informaci o nových skutečnostech, které vedly k nemožnosti reagovat na výzvy Fondu.

Vydáno

Platnost novely zákona 87/1995, o navýšení odškodnění na 90% max. 400 tis Kč

Dnes, 27.5.2002 vstoupila v platnost novela zákona 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen „Zákon“), která upravuje navýšení náhrady za pojištěné vklady ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) z původních 80% max. 100 tis. Kč na 90% max. 400 tis. Kč. Novela je retroaktivní, tzn. se zpětnou účinností. Uvedené navýšení se tedy týká i těch oprávněných osob, které již byly vypořádány podle původního znění Zákona ve výši 80% max. 100 tis. Kč. Fond tímto zahajuje práce na realizaci jednotlivých kroků, které jsou nezbytné pro zahájení výplaty doplatků náhrad oprávněným osobám....