Novinky

2005

Archiv převzatých informací ZFDZ. Tiskové zprávy a aktuality ZFDZ - archiv 2005.

ilustrace

Vydáno

Nabyl účinnosti nový STATUT Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") je právnickou osobou zřízenou zákonem číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSÚD"). Fond se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Vydáno

Pasivní členství Rodinná záložna

Fond sděluje následující k faktickým výplatám náhrad z titulu pasivního členství v Rodinné záložně: Fond vyplácí náhrady dle dat obdržených od družstevní záložny. Rodinná záložna zaslala na základě informační povinnosti databázi nových oprávněných osob, tzv. pasivních členů. Těmto osobám a rovněž jejich dědicům vznikl nárok na výplatu z Fondu až novelou zákona č. 280/2004 Sb. s účinností od 1.5.2004....