Novinky

V médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Dementi a reakce ministerstva na nepřesnosti a zavádějící informace.

ilustrace
Kdo
Typ
Období

Celkem 887 stránek pro témata Ministr financí

Ilustrační obrázek - Stát bude škrtat. Ale o kolik?

Vydáno

Stát bude škrtat. Ale o kolik?

* Česká ekonomika má příští rok zpomalit a příjmy rozpočtu tak budou zřejmě nižší, proč neuděláte v rozpočtu rovnou změny?

Já se pořád ještě nevzdávám naděje, že příjmy rozpočtu bude možné naplnit. Ona totiž neplatí ta jednoduchá rovnice, že příjmy se rovnají výši HDP. Jsou tady i jiné podstatné věci. Třeba populistické návrhy v zákoně o daních z příjmů a o spotřebních daních, které tlačí hlasovací koalice Filip, Paroubek, Tlustý. Ty jsou pro příjmy veřejných rozpočtů mnohonásobně vyšším rizikem než celá americká krize. Jaké budou důsledky krize, zatím určitě nevíme, zato určitě víme, že koalice Filip, Paroubek, Tlustý je úporná a bude škodit. 

Ilustrační obrázek - Kalousek: Poslanci neznají jednací řád

Vydáno

Kalousek: Poslanci neznají jednací řád

* LN Pane ministře, na rozdíl od mnohých vašich kolegů říkáte, že návrh zákona o státním rozpočtu prošel do druhého čtení. Jak je možné, že existuje tolik interpretací situace, která nastala?

Vychází to z neznalosti poslanců, kteří zjevně nečetli jednací řád sněmovny, respektive postup při projednávání návrhu státního rozpočtu. Jedná se o ingerenci legislativy do exekutivy. Návrh zákona o státním rozpočtu se neprojednává jako jiné zákony, nelze ho klasickým způsobem zamítnout. Rozpočet proto postupuje do druhého čtení bez schválených parametrů. 

Vydáno

Zájemce o ČSA čeká »bezpečnostní síto«

V dlouhodobých přípravách na privatizaci některých podniků – České pošty, části drah, Budvaru, bude vláda podle ministra financí určitě pokračovat. Ale přes současnou ekonomickou situaci nemá důvod zpomalit ani kroky k prodeji ČSA nebo Letiště Praha.

* HN: Co rozhodne při prodeji ČSA – nabízená cena, nebo třeba bezpečnostní rizika?

Na rozdíl od Letiště Praha, pro ČSA hledáme v prvé řadě dobrého strategického partnera. Výnos z privatizace je až tím druhým bodem. 

Vydáno

Vláda pojištění vkladů najisto zvýší

* Můžeme – my střádalové – tedy najisto počítat, že budeme mít zákon pojišťující vklady do sta procent do výše 50 tisíc eur (1,2 miliónu korun)?

Ze strany vlády rozhodně ano. Zákon, který na příštím zasedání vlády bude již mít paragrafovanou, tedy oficiální podobu, kabinet, jak tuto středu deklaroval, schválí. Pak ovšem musí zákon, aby byl platný, doputovat do Sněmovny. Ta – a pouze ona – definitivně rozhodně, zda zákon vstoupí v platnost, a také jak rychle. 

Vydáno

Absolutní garance? Populismus

PRAHA - Po návratu z Lucemburku (ECOFIN) odpovídal LN ministr financí Miroslav Kalousek.

* LN Které státy podle vás nejvíc panikaří a které si naopak zachovávají chladnou hlavu?

V posledních dnech si kladu otázku, co více eskaluje krizi. Jestli situace na trzích nebo ukvapená a neodpovědná politická rozhodnutí a prohlášení. Obávám se, že to „bé“ je možná silnější než to „a“. Já jsem na jednání nabádal k velké zdrženlivosti a racionálnímu přístupu. Nechtějte však po mně, abych zde hodnotil jednotlivé kolegy. 

Vydáno

Zvýšení garancí je možné

* LN Myslíte si, že zvýšení státní záruky na bankovní vklady, tak jak to v minulých dnech učinilo například Německo nebo Rakousko, je správným krokem?

Absolutní garance nejsou dobrým krokem. Ti, kteří taková prohlášení dělají, vědí, že kdyby došlo k opravdové bankovní krizi, pak žádné státní záruky by nemohly stačit. A navíc: s výjimkou Irska se zatím jedná pouze o politické proklamace, ne o reálné kroky. Doufám, že zvítězí zdravý rozum, protože Evropě žádná vážná krize nehrozí. Nicméně pokud se evropští politici budou dopouštět nezodpovědných prohlášení a kroků a budou v tom podporováni nezodpovědnými médii, pak se jim společně může podařit tuto krizi vyvolat. 

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek: Přestaňme se strašit

* Není trochu riziko stát se ministrem financí roku 2008 v době, kdy finanční trhy procházejí každý den prudkými změnami, evropské vlády přijímají opatření, na která by se v době finančního klidu ani neodvážily pomyslet? Každý se teď bude dívat, jak si ten Kalousek v tak složité době počíná.

Mě samozřejmě ocenění těší. Beru ho ale jako ocenění toho, že se podařilo propojit racionální smysluplné reformy s tím, že ministr financí má podporu vlády a vláda zase schopnost reformy přes všechny problémy prosadit v parlamentu. To je dobrý příslib právě pro současné období, kdy finanční trhy procházejí prudkými turbulencemi. Jen tak se totiž podaří při všech prudkých turbulencích na finančních trzích pokračovat v Česku v racionální finanční politice. To předpokládá, že česká vláda i ministr financí zůstanou stát reálně na zemi a odolají i všem různým „revolučním opatřením“, vyvolaným často populistickými tlaky. 

Vydáno

Poskytnutí záruk za vklady v bankách - krátký rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, krátce po příletu z Lucemburku (Ecofin)

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane ministře, kdy jste se rozhodl, že navrhnete vládě zvýšení garance vkladů právě na těch padesát tisíc eur?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je uvažování posledních hodin a dní. Koneckonců s Českou národní bankou již delší dobu vedeme diskuse o možném zvýšení a především o odstranění té desetiprocentní spoluúčasti, že to pojištění by mělo být stoprocentní, nikoli do výše devadesáti procent. Jestliže řada zemí kolem nás dělá nějaká opatření, tak by, český bankovní systém je stabilní, a tak chceme ujistit klienty českých bank, že nemusí přemýšlet o přemístění depozit do jiných zemí a chci vládě navrhnout toto opatření nikoli po přechodnou dobu, jak dnes doporučila Evropská komise, ale navždy, protože koneckonců těch pětadvacet tisíc eur bylo přijato před nějakým časem a díky apreciaci už dávno ztratilo svoji reálnou hodnotu.

Vydáno

Finanční krize - pořad ČT 2 - 22:30 Události, komentáře (07.10.2008) - hostem pořadu ministr financí Miroslav Kalousek

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Kalousku, Rada ministrů financí Evropské unie, ECOFIN, dnes v Lucemburku rozhodla mimo jiné, že bude zvýšen minimální limit pojištění vkladů v bankách na padesát tisíc eur. Vy jste oznámil zvýšení pojištění na tuto částku v České republice v podstatě ve stejné výši. Byl jste k tomu tedy dotlačen unijními kolegy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, já bych rád uved na pravou míru to zpravodajství, které zaznělo. To jednání ministrů trvalo déle než pět hodin a ta otázka tohoto limitu garance vkladů z těch pěti hodin trvala asi dvacet minut. Takovýto, takovou to mělo proporci. Těch čtyři a půl hodiny jsme diskutovali o koordinaci společného přístupu k sanaci či nesanaci finančních institucí a k principům, jak k němu jednotlivé členské státy budou přistupovat. To, co se odehrává v médiích, jako to hlavní téma, a já se nedivím, týká se to vkladu občanů, bylo velmi malou a podstatně méně významnou částí toho jednání.  

Vydáno

Možná vás zklamu: krize nám nehrozí

Česku nehrozí nic horšího, než že bude bohatnout pomaleji, říká ministr financí Miroslav Kalousek. Americká krize ale může ovlivnit privatizaci Letiště Praha: "Zda je dobrá doba na prodej, to poznáme až z výše nabídek."