Novinky

V médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Reakce ministerstva na nepřesnosti.

ilustrace
Kdo
Typ
téma
Období

Celkem 791 stránek pro témata Lidé MF

Ilustrační obrázek - Státní rozpočet a reforma veřejných financí

Vydáno

Státní rozpočet a reforma veřejných financí

Rozhovor s Ing. Eduardem Janotou, náměstkem ministra financí

  • Efekt reformy není ohrožen, my si stojíme za číselnými údaji, které jsme předložili do vlády a sněmovny v rámci reformního balíku v té první části a stejně si takto stojíme i za čísly navrženého rozpočtu pro rok 2008 respektive výhledu na roky 2008 až 2010. A vychází nám že, že, že je reálné, naprosto reálné splnit ona kritéria konvergenčního programu pro roky 2008 až 2009, to znamená, docílit investic rozpočtu ve mnou zmiňovaných výšin pod tři procenta.
Ilustrační obrázek - Zůstali v závětří

Vydáno

Zůstali v závětří

Autor: Milan Šimáček, náměstek ministra financí a Miroslav Kollár, poradce člena bankovní rady ČNB.

  • Čeští investoři zůstanou uchráněni. Realitní krize, vyvolaná problémy méně bonitních klientů (subprime market) se splácením stále dražších hypoték, se jich příliš nedotkne. Většina z nich totiž investuje konzervativně a stojí tak stranou problémů, k nimž přispělo hlavně zdražování úvěrů v USA a sekuritizace amerických subprime hypoték. 

Vydáno

Bude stát nadále vařit pivo?

Autor: Ing. Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí

  • Jiří Hanák se v článku Howgh! jasně vyslovil proti privatizaci budějovického Budvaru. Jeho názor respektuji, ale měli bychom se více zamyslet nad věcnou stránkou této problematiky. Argumentace by se neměla omezovat na ironické zesměšňování pravdivého výroku ministra financí, který prohlásil, že občané si nezřizují stát proto, aby vařil pivo. V tržních ekonomikách vedle sebe funguje sektor soukromý a veřejný. Sektor soukromý poskytuje soukromé statky -rohlíky, boty, auta či pivo, sektor veřejný zase veřejné - např. obranu, vnitřní bezpečnost, tvorbu a vynucování práva.

Vydáno

Eduard Janota v Impulsech Václava Moravce

Rozhovor s Ing. Eduardem Janotou, náměstkem ministra financí

  • Náměstek ministra financí Eduard Janota v rozhovoru pro Rádio Impuls mluvil o státním rozpočtu na rok 2008 nebo o možném růstu inflace. 

Vydáno

Schodek rozpočtu se sníží

Rozhovor s Ing. Eduardem Janotou, náměstkem ministra financí

  • Já si myslím, že ten rozpočet je věrohodný, je transparentní a co víc, oproti předchozím létům, tento rozpočet ani nenaplňuje stanovené možné limity výdajů rozpočtů. My bychom mohli teoreticky výdaje rozpočtu mít pro příští rok vyšší o téměř patnáct miliard a v roce 9 o pětatřicet miliard. Čili pan ministr Kalousek je první ministr v posledních letech, kterému se podařilo zúžit nejen, řekněme, kritéria konvergenčního programu, ale který také dodržel limity výdajů rozpočtů, které mu schválila Poslanecká sněmovna na podzim minulého roku. Takže v tomto je výrazný rozdíl. Pochopitelně tento rozpočet zahrnuje pozitiva, která jsou obsažená v reformě veřejných financí, a to pozitiva, pozitivní změny jak na straně příjmů, změna struktury daní, snížení daňového zatížení, tak i na straně výdajů, kde došlo k prvním úsporám, a já zdůrazňuji, k prvním úsporám zejména v oblasti mandatorních, sociálních výdajů. 

Vydáno

Prodáme letiště, Budvar, ČSA

Rozhovor s Ing. Ivanem Fuksou, prvním náměstkem ministra financí

  • Tak vykresluje vládní plány privatizační náměstek Fuksa. Nového majitele se možná dočká i ČEZ. 

Vydáno

Zdraží nová DPH bytovou výstavbu?

Autor: Ing. Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí

  • O dani z přidané hodnoty u bytové výstavby byla už napsána řada článků, stále však přetrvávají některé mýty o velkém zdražení nemovitostí z důvodu jejího zvýšení. Poslanecká sněmovna projednala v rámci návrhu zákona o stabilizaci veřejných financí novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud bude návrh v celém legislativním procesu odsouhlasen, znamenalo by to, že sníženou sazbu DPH bude možné uplatnit na stavby pro sociální bydlení. Obsahem tohoto článku je, čeho se návrh týká a co může veřejnost s účinností od 1. ledna 2008 očekávat. 

Vydáno

Zavedení eura v České republice

Rozhovor s doc. Ing. Oldřichem Dědkem CSc., národním koordinátorem zavedení eura

  • Dobře, ta diskuse z pozice ministra financí byla vedena tím způsobem, ano, euro je přínosem pro Českou republiku, jsme si vědomi závažných bariér, které brání zavedení eura v České republice, zejména je to nekonsolidovaný vztah veřejných financí, ale tu koncovku, kterou ministr financí chtěl vládě prodat, bylo, že vláda by měla maximalizovat svoje úsilí tak, aby tato úzká místa byla překonána a Česká republika mohla v roce 2012 společnou měnu zavést.

Vydáno

Základ daně a účetnictví

Autor: Mgr. Milena Hrdinková, odbor Legislativa daní z příjmů

  • Evropská unie připravuje pravidla pro společný konsolidovaný základ korporátní daně. Podle názoru mnoha odborníků by společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob měl být definován v závislosti na mezinárodních účetních standardech (IAS/IFRS), neboť jen tak přinese evropským společnostem zamýšlené zjednodušení. Co ale přesně navázání předpisů stanovujících pravidla pro výpočet základu daně v členských státech EU na IAS/IFRS může znamenat a jak jej co nejúčinněji realizovat?

Vydáno

Dialog s prostředníky

Autor: Ing. Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí

  • Projekt OECD. Berní správy zemí OECD znepokojuje rychlé šíření agresivního daňového plánování. Do záměrné minimalizace daňové povinnosti poplatníků jsou prokazatelně zapojeni daňoví prostředníci. Projekt Tax Intermediaries Project proto chce identifikovat strategii pro posilování vztahů mezi daňovými prostředníky a finančními orgány.