Novinky

V médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Reakce ministerstva na nepřesnosti.

ilustrace
Kdo
Typ
téma
Období

Celkem 121 stránek pro témata Záznam tiskové konference

Náhled videa - Záznam z konference Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic

Přehraj video

Spustit video

Vydáno

Záznam z konference Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z konference "Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic", která se konala na půdě ministerstva dne 11. března 2013. Konferenci pořádala společnost TOPAZ ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, advokátní kanceláří DLA Piper Prague LLP a Ministerstvem financí.

Vydáno

Záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012

Náhled videa - Záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012

Přehraj video

Spustit video

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012. Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.

Vydáno

Záznam z 2. ročníku mezinárodní konference o investičních arbitrážích

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z konference "2nd Investment Treaty Arbitration Conference 2012 - Investor versus State Settlement Cases: Today and Tomorrow", konané ve dnech 25. - 26. října 2012 v Praze. Jednalo se o druhou akademickou akci na téma mezinárodních arbitráží pod záštitou Ministerstva financí ČR, které je díky svým úspěchům považováno za středoevropské centrum know-how v  oblasti mezinárodních investičních arbitráží. Konference se zúčastnilo více než 20 zástupců zahraničních ministerstev, zástupci odborných institucí zabývajících se problematikou arbitráží a více než 50 právníků specializovaných na mezinárodní investiční právo.

Vydáno

Záznam z tiskové konference na závěr mise Mezinárodního měnového fondu

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference, pořádané při příležitosti závěru mise Mezinárodního měnového fondu. Jedná se o každoroční povinnou misi podle článku IV. Stanov MMF. Tato mise se uskutečňuje v každém z členských států MMF. Zabývá se vývojem ve fiskální a měnové oblasti, vývojem finančního sektoru a strukturálními změnami.

Vydáno

Záznam z tiskové konference MF na téma: stabilizační rozpočtová opatření pro období 2012-2014

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference na téma Stabilizační rozpočtová opatření pro období 2012-2014, na které představil ministr financí Miroslav Kalousek a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek návrhy opatření, jež mají za cíl stabilizovat státní rozpočet v období 2012-2014.

Vydáno

Audioprezentace k Pomocnému analytickému přehledu

Náhled videa - Audioprezentace k Pomocnému analytickému přehledu

Přehraj video

Spustit video

Ministerstvo financí zveřejňuje další metodickou pomůcku - audioprezentaci Pomocný analytický přehled (PAP). Prezentace seznamuje posluchače s platným rozsahem PAP, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012 v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Vydáno

Záznam z tiskové konference MF na téma: Plnění státního rozpočtu v roce 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference na téma "Plnění státního rozpočtu v roce 2011", na které představil ministr financí Miroslav Kalousek předběžný výsledek pokladního plnění státního rozpočtu v roce 2011 a vliv realizovaných úspor na snížení jeho schodku.