Novinky

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Ochrana investic
 • Dohoda o ochraně investic
 • Investiční arbitráž
 • Mezinárodní arbitráž
 • Mezinárodní arbitrážní tribunál
 • Spor
 • Přehled
Aktualizováno 20. 2. 2020 12:15
 • Aktualizace tabulky č. 2 - poznámka pod tabulkou
 • Aktualizace tabulky č. 1
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - doplnění sloupce Příslušná mezinárodní dohoda
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - doplnění ukončených sporů
 • Aktualizace tabulky č. 2 - spor Diag Human
 • Aktualizace tabulky č. 2 - spor Diag Human

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Ukončené spory
Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Výsledek
Anglia Auto Accessories** Velká Británie

23.10.2014

nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora V
Anglia Auto Accessories  Velká Británie 10.3.2017  údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  V
Antaris Solar, Michael Göde  Německo,
ECT
2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Binder Německo  15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot V
CME Nizozemsko 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání P
Eastern Sugar Nizozemsko 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty P
ECE Německo 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení V
European Media Ventures Belgicko-lucemburská ekonomická unie 8.7.2009 rozhodnutí RRTV ve věci převodu licence k TV vysílání V
Forminster  Kypr 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií V
Frontier Petroleum Services Kanada  12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu V
 I.C.W. Europe Investments Velké Británie,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
I. P. Busta a J. P. Busta  Velká Británie  10.3.2017  údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku  V
Intertrade  Německo 28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR V
Invesmart Nizozemsko  26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření MF a ČNB V
 Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG Německo   11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
Konsortium Oeconomicus Švýcarsko  5.12.2011 garance vystavená SFŽP v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami V
K+ Venture Partners  Nizozemsko 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o invstičním poradenství N
Mittal Nizozemsko  6.5.2009 diskriminační podmínky Vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel N
Lauder USA  3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání V
Nagel  Velká Británie 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence V
Nepolsky Německo  5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami V
Phoenix Izrael  15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením V
 Photovoltaik Knopf Betriebs Německo,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie   V
Pren Nreka Chorvatsko  22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany MŠMT s poukazem na neplatnost smlouvy P
Saluka Nizozemsko  30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v IPB N
Voltaic Network

Německo,
ECT 

15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Vöcklinghaus Německo  19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora V
 WA Investments – Europa Nova Kypr,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
 WNC Factoring Ltd. Velká Británie  22.2.2017  údajné pochybení České republiky-Ministertsva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  V
A11Y Ltd Velká Británie  29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené V
V = výhra, P = prohra, N = narovnání
** Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci

 

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Probíhající spory
Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka*
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. Nizozemsko,
Kypr,
Belgicko-lucemburská ekonomická unie,
ECT
8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie cca. 3 mld. Kč
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited Kypr  25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů cca 1 mld. Kč
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG  Německo  2.12.2016 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení  125 173 999 USD 
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. Švýcarsko   3.5.2017 údajné zmaření developerského projektu  3,13 mld. Kč 
 Fynerdale Holding  Nizozemsko 19.12.2017  údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale  v souvislosti s trestním stíháním
v kauze obchodu s potravinářským mákem
cca 2,38 mld. Kč 
Diag Human SE a pan Josef Šťáva  Švýcarsko  22. 12. 2017  údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení cca 52 mld. Kč**
Alcor  SAE   3.5.2018 údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi cca 483 mil. Kč 
 Václav Fischer  Německo  1.10.2018 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s.  60 mil. EUR 
 Václav Fischer  Německo 11.12.2018  údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice   21 mil. EUR
 * Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v oznámení o zahájení sporu
** Žalovaná částka vychází z vyjádření žalobce z prosince 2019

Nejčtenější