CZ EN

Nagel v. Česká republika

Spor byl zahájen britským občanem W. Nagelem na základě Dohody mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 9. září 2003, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář