CZ EN

MF dosáhlo úspěšného ukončení investiční arbitráže Anglia Auto Accessories Ltd. proti ČR

Žalobci britská společnost Anglia Auto Accessories Ltd. a Ivan Peter Busta a Jan Peter Busta podali v květnu tohoto roku žalobu proti České republice u Stockholmského rozhodčího soudu u Stockholmské rozhodčí komory (Rozhodčí soud SCC) na základě česko-britské dohody o podpoře a ochraně investic z roku 1992.

„Ministerstvu financí se v důsledku stanovení úspěšné procesní strategie podařilo dosáhnout ukončení sporu již v rané fázi arbitrážního řízení. Jedná se o procesní vítězství nového interního arbitrážního týmu Ministerstva financí,“ řekl ministr financí Andrej Babiš.

Žalobci se na České republice domáhali náhrady škody ve výši přesahující 200 milionů Kč. Představenstvo Rozhodčího soudu SCC akceptovalo návrh Ministerstva financí, aby byl žalobcův nárok rozdělen do dvou samostatných řízení. Následně rozhodl Sekretariát Stockholmského rozhodčího soudu dne 23. října 2014 tak, že nároky žalobců z procesních důvodů zamítá, neboť opakovaně nedošlo k uhrazení nákladů rozhodčího řízení. Jako rozhodci v uvedených řízeních byli nominováni prof. Kaj Hobér, prof. Philippe Sands a prof. Karl-Heinz Böckstiegel.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář