CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 17. června 2016 v Lucemburku

Poslední zasedání ministrů financí pod vedením nizozemského předsednictví bude věnováno především opatřením v oblasti přímých a nepřímých daní, posilování bankovní unie a přípravě příspěvku Rady ECOFIN pro jednání červnové Evropské rady.

Komise ministrům představí očekávanou analýzu dopadů k dočasné výjimce v oblasti DPH na uplatnění plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), která je uvedena v Akčním plánu k DPH. Získání dočasné výjimky je prioritou České republiky, která mechanismus reverse charge považuje za nejvhodnější nástroj řešení daňových podvodů.

Ministři se v návaznosti na předchozí jednání Rady ECOFIN pokusí schválit návrh směrnice stanovující pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu. Uvedená směrnice je součástí Balíčku opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který navazuje na globální standardy OECD1 proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS2).

Předsednictví bude ministry informovat o posilování bankovní unie s ohledem na snižování a sdílení rizik v bankovním sektoru. Ministři by měli schválit plán budoucích kroků v této oblasti, včetně dalšího postupu u návrhu na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS).

Pokud jde o návrh daně z finančních transakcí (FTT), nizozemské předsednictví bude ministry informovat o stavu projednávání klíčových oblastí tohoto návrhu v rámci tzv. posílené spolupráce3.

V rámci přípravy červnové Evropské rady ministři dále projednají hodnotící zprávu o fungování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a návrhy doporučení pro hospodářskou politiku jednotlivých členských zemí.

Dále se ministři budou věnovat finančním dopadům návrhu na zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi za účelem omezení migračních tlaků.

V neposlední řadě zhodnotí pokrok v projednávání a zavádění opatření z Akčního plánu na posílení boje proti financování terorismu.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.


1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
2 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
3 Jedná se o deset členských států (Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko a Slovensko), které se rozhodly dále pracovat na návrhu na 4 vytvoření systému daně z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.