CZ EN

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 22. a 23. dubna 2016 v Amsterdamu

Českou delegaci povede ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní guvernér Miroslav Singer.

Dubnové neformální zasedání ministrů financí a guvernérů národních bank v Amsterdamu bude věnováno především boji proti daňovým podvodům, evropskému rozpočtu a posílení bankovní unie.

Ministři se budou zabývat podvody v oblasti DPH a způsoby jak zlepšit spolupráci mezi finančními správami členských států. Diskuze se bude opírat o Akční plán pro oblast daně z přidané hodnoty, který byl zveřejněn 7. dubna 2016. Komise v Akčním plánu uvádí své záměry ve vztahu k dalšímu směřování vývoje DPH v EU, přičemž navržené postupy rozdělila do několika částí: (i) opatření v oblasti DPH v krátkém a střednědobém horizontu, (ii) urgentní opatření v boji proti daňovým podvodům na DPH, (iii) střednědobá opatření směřující k definitivnímu režimu DPH (tzv. Jednotný prostor DPH) a (iv) sazby DPH. Pokud jde o rozšíření mechanismu reverse charge jako nástroje pro boj s daňovými podvody na DPH, o který Česká republika dlouhodobě usiluje, Akční plán tuto možnost v podobě získání dočasné výjimky (derogace) na širší aplikaci mechanismu reverse charge obsahuje.

Vzhledem k nedávnému odhalení tzv. „Panama papers“ bude tato kauza rovněž na programu jednání neformálního ECOFINu. Očekává se, že Komise představí současné iniciativy na podporu boje proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Evropský rozpočet v poslední době čelí výzvám, které jsou způsobeny nepředvídatelnými událostmi, jako je např. migrační a uprchlická krize. Lze očekávat diskuzi ohledně současné situace a zhodnocení připravenosti Víceletého finančního rámce vypořádat se s těmito událostmi.

Ministři se budou dále věnovat posílení bankovní unie, především z pohledu regulace držby vládních dluhopisů ze strany bankovního sektoru. Dle současných regulatorních pravidel je expozicím bank vůči vládnímu sektoru (státním dluhopisům) přisuzováno nulové riziko, ačkoliv ve skutečnosti zde určité riziko existuje. Přílišné propojení států a jejich bankovního sektoru v podobě držby vládních dluhopisů se ukázalo jako velmi problematické u členských států EU, které byly zasaženy hospodářskou krizí. Neuvážená regulace by však měla negativní dopady na trhy vládních dluhopisů (omezení likvidity) i finanční sektor, což je potenciální riziko i pro ČR. Ministři budou vyzváni, aby vyjádřili svůj názor ohledně dalšího postupu.

V neposlední řadě bude projednán návrh Komise na zjednodušení stávajícího fiskálního rámce a zlepšení jeho transparentnosti. Jedná se o návrh na sblížení stávajících ukazatelů posuzující soulad rozpočtových politik členských států s Paktem o stabilitě a růstu v jeho nápravné a preventivní části. Komise navrhuje, aby tento soulad byl posuzován v obou částech Paktu na základě jednoho společného (výdajového) pravidla.

Okrajovým tématem neformálního setkání bude financování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v kontextu vznikající Unie kapitálových trhů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.