CZ EN

Stanovisko Ministerstva financí k dokumentům Panama Papers

Ministerstvo financí považuje informace, které se objevily v kauze „Panama Papers“ za velmi znepokojivé, neboť jakoukoliv formu vyhýbání se daňovým povinnostem považuje za zcela nepřijatelnou. Ministerstvo financí i Finanční správa analyzují dostupné materiály a v mezích svých kompetencí daných příslušnými zákony podnikají veškeré možné kroky k prověření a odhalení potenciálních daňových úniků.

Česká republika uzavřela v roce 2013 s Panamou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Tato smlouva garantuje výměnu informací o daňových záležitostech mezi oběma zeměmi v plném rozsahu standardu OECD. Stejně tak má dnes již Česká republika možnost požadovat informace na základě mezinárodních daňových smluv po většině jurisdikcí považovaných za daňové ráje. Žádná z těchto smluv však neumožňuje, aby se příslušné české orgány ptaly protějšků v obecné rovině a bez bližšího určení subjektů a vztahu ke konkrétnímu daňovému řízení, jichž se potenciálně rizikové chování týká. K dotazování by mohla Finanční správa využít seznam 283 jmen českých občanů, kteří podle médií v kauze figurují, bude-li je mít k dispozici. Na nakládání s informacemi získanými v rámci výměny informací o daňových záležitostech se vztahuje povinnost daňové mlčenlivosti a nelze je použít k jiným účelům, než jak umožňuje daňový řád nebo poskytovat třetím stranám.

Ani se seznamem jmen v ruce však nemusí mít české úřady vyhráno. Např. Panamské úřady totiž na dotaz, který bude obsahovat pouze jméno, budou požadovat odůvodnění žádosti a poskytnou pouze takové informace, které může o dotyčné osobě požadovat tamní daňová správa. Úroveň daňového zatížení v Panamě je přitom poměrně nízká a je možné, že v některých případech nebude mít tamější daňová správa informace žádné. Kromě toho nemá Panama příliš vysoký standard v oblasti daňové transparentnosti a výměny informací obecně a je i mezinárodními organizacemi včetně OECD dlouhodobě vyhodnocována jako jedna z nejrizikovějších zemí.

K úspěšnému odhalení skutečných podvodů je nezbytné, aby měla česká Finanční správa přístup k co nejdetailnějším informacím o českých osobách a zahraničních osobách podnikajících v ČR, které jsou obsaženy v tzv. Panama Papers. Jedině pak bude možné prověřit, zda osoby zde uvedené využívaly svých struktur v Panamě také k nekalému daňovému jednání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář