CZ EN

Komise ponechává otevřené dveře k širšímu uplatnění reverse charge

Evropská komise dnes vydala dlouho připravovaný Akční plán o DPH. Zabývá se v něm nejen budoucností DPH v EU, ale i tím, jak řešit podvody na DPH, jejichž objem dosahuje v celé EU téměř 170 mld. Eur každý rok, v krátkodobém horizontu. „Jsem rád, že i Evropská Komise konečně přiznává, že stav, v němž se nachází DPH v EU, zejména pak to, že nejvýznamnější evropská daň vykazuje v některých členských státech mezeru ve výběru přes 30%, je zcela nepřijatelný, a systém je naléhavě nutné reformovat. V posledních dvou letech jsem tomu věnoval mnoho energie a samozřejmě mě těší, že se podařilo k tomuto tématu přitáhnout odpovídající pozornost,“ přivítal dokument první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Tolik očekávané možnosti zavést přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v širším rozsahu, než je možné podle současné legislativy EU, ponechává Akční plán otevřené dveře, ačkoliv jedinou a Komisí silně preferovanou variantou pro definitivní režim DPH v EU je tzv. one-stop-shop.

Sdělení Komise sice nehovoří o v posledních pár měsících často zmiňovaném „pilotním projektu“, jako např. v roce 2008, ale jednoznačně připouští, že při řešení karuselových podvodů nelze čekat na schválení definitivního režimu a minimálně v členských státech, které o to mají zájem, je třeba stávající stav novelizací legislativy pozměnit. Tzv. „dočasná derogace“, jejíž efekt by v praxi mohl být zcela shodný jako u pilotního projektu, se uvažuje na dobu, než bude nalezena jednomyslná shoda o definitivním režimu. O jak dlouhou dobu může jít, lze jen těžko odhadovat. Prosazení varianty, kterou Komise označuje jako jedinou vhodnou pro posílení vnitřního trhu, mezi členskými státy nebude snadné, pro schválení daňové legislativy je nutný souhlas všech členských států. Daňové správy členských států by pak musely vybírat nejen svou daň, ale i daň jiných států a členské státy s mezerou ve výběru DPH okolo 5% by se musely při výběru své DPH do velké míry spoléhat na země s mezerou i více než sedminásobnou.

Ministerstvo financí oceňuje vyváženost dokumentu, co se týče řešení pro krátkodobý horizont a bude v co nejkratší lhůtě usilovat o derogaci, která by umožnila zavedení přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na zdanitelná plnění nad 10,000 Eur. „I nadále věřím, že rozšíření možnosti uplatnit reverse charge je jednoduchým a efektivním řešením problému s karuselovými podvody a organizovaným zločinem, jejichž řešení patří k mým hlavním prioritám. Jsem rád, že Komise tuto možnost připustila a věřím, že se ji brzo podaří uvést v život,“ doplnil ministr Babiš.

Samostatná část Akčního plánu je věnována struktuře sazeb DPH, v níž Komise u obou nabízených variant do budoucna počítá s podstatně vyšší flexibilitou pro členské státy. Položky, u nichž bude možné uplatnit sníženou sazbu, by měly být k dispozici všem členským státům, nikoliv pouze některým z nich. V budoucnu by už nemělo docházet k tomu, že např. sníženou sazbu na dětské potřeby či oblečení může legálně zavést pouze jeden nebo dva členské státy, ale tuto možnost by měly mít státy všechny. Rovněž minimální hranice snížené sazby (5%) bude s největší pravděpodobností předmětem diskuse, ačkoliv konkrétní směr v tomto ohledu Akční plán nedává. Ministr financí Babiš k tomu uvedl, že jde o zajímavou možnost, jejíž potenciál bude MF důkladně analyzovat. „Vyšší míra flexibility v DPH je prvek, který obecně považuji za velmi sympatický, neboť členské státy jsou odpovědné za efektivitu a výběr své DPH a měly by mít tudíž možnost volit k tomu vhodné nástroje,“ uzavřel první místopředseda vlády.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.