CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Květnové zasedání ministrů financí bude věnováno především opatřením v oblasti přímých a nepřímých daní a koordinaci hospodářských politik.

Ministři se pokusí dosáhnout shody na finální podobě textu závěrů Rady k Akčnímu plánu k DPH. Předmětem diskuze budou ustanovení týkající se boje proti daňovým podvodům a snížených sazeb DPH. Prioritou České republiky v této oblasti je získání dočasné výjimky na uplatnění plošného mechanismu reverse charge, který ČR považuje za nejvhodnější řešení v boji proti daňovým únikům. Ministři dále projednají návrh směrnice stanovující pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu. Uvedená směrnice je součástí Balíčku opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který navazuje na globální standardy OECD 1 proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS 2).

V rámci bodu Evropský semestr ministři zhodnotí provádění reforem v jednotlivých členských státech v návaznosti na doporučení Rady z roku 2015 a schválí návrh závěrů Rady k hloubkovým přezkumům pro rok 2016. Na základě hodnocení Komise bylo zjištěno, že v případě 193 států existují makroekonomické nerovnováhy, přičemž u Belgie, Estonska, Maďarska, Rakouska, Rumunsko a Velká Británie se jedná o závažnější problémy vyžadující opatření k nápravě. V případě České republiky nebyla makroekonomická nerovnováha zjištěna.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

Samotné Radě ECOFIN bude předcházet výroční setkání ministrů financí v jejich roli guvernérů Evropské investiční banky (EIB). Předmětem jednání bude představení zprávy o činnosti kontrolního výboru EIB.

Součástí květnového jednání bude rovněž Ministerský dialog se státy západního Balkánu a Tureckem. Ministři budou diskutovat programy hospodářských reforem kandidátských zemí.

 

 


 

1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
2 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
3 Bulharsko, Německo, Irsko, Španělsko, Franci, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Finsko a Švédsko.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.