CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 12. února 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Únorové jednání ministrů financí bude věnováno především spravedlivému zdanění právnických osob, opatřením proti financování terorismu a otázkám rozpočtu EU.

Komise ministrům představí Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který navazuje na globální standardy OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS) dohodnuté na podzim loňského roku. Balíček obsahuje konkrétní návrhy na 1) zajištění efektivního zdanění právnických osob v EU, 2) zvýšení daňové transparentnosti a 3) vytvoření rovných podmínek pro všechny podniky v rámci EU. Navržená opatření by měla sjednotit přístup členských států vůči společnostem vyhýbajícím se daňové povinnosti a zajistit, že daně budou odváděny tam, kde společnosti vytváří své zisky.

Ministři dále projednají Akční plán na posílení boje proti financování terorismu, který Komise zveřejnila 2. února 2016. Jedná se o seznam opatření zaměřených především na 1) prevenci pohybu finančních prostředků a identifikaci financování teroristů, 2) zdroje financování terorismu 3) mezinárodní rozměr financování terorismu a 4) zlepšení spolupráce mezi Finančními zpravodajskými jednotkami. Výstupem jednání ministrů by mělo být přijetí závěrů Rady k Akčnímu plánu, kde budou členské státy mimo jiné vyzývány k rychlé implementaci navržených opatření.

Tradiční agendou únorové Rady ECOFIN jsou body spojené s rozpočtem EU. Ministři se budou zabývat hodnocením využívání finančních prostředků z rozpočtu EU v roce 2014 a přijetím hlavních priorit pro rozpočet EU v roce 2017. Následně bude Mario Monti - bývalý italský premiér a nynější předseda Skupiny na vysoké úrovni k vlastním zdrojům - informovat ministry o pokroku ohledně návrhu budoucího systému financování rozpočtu EU.

Komise bude informovat ministry o současném stavu implementace Bankovní unie, zejména pokud jde o stav transpozice směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. směrnice BRRD), ratifikaci mezivládní dohody o Jednotném fondu pro řešení problémů bank a transpozici směrnice o depozičních garančních schématech (tzv. směrnice DGS) v členských státech.

Ministři se budou dále zabývat mandátem na jednání skupiny G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhne 25. – 27. února 2015 v Šanghaji.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.